Choose language: English
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Laborator de Seismo-Acustica, Cartografie digitala, GIS si Baze de date

 

Profilul laboratorului

  • Inregistrarea si interpretarea de date de batimetrie mono si multifascicul (echosounding, multibeam echosounding)
  • Inregistrarea, prelucrarea si interpretarea de date de seismoacustica (sub-bottom profiler, side scan sonar)
  • Integrarea datelor de batimetrie, seismoacustica si a altor date inregistrate de GeoEcoMar, sub forma de harti digitale, in acord cu tematica de cercetare la nivel national si proiecte intemationale sau cu terti, la care institutul este parte
  • Integrarea datelor la nivel de institut sub forma de Sisteme Geografice Informationale GIS si baze de date

Tipuri de lucrari realizate

  • Cercetare fundamentala - intelegerea, descifrarea si cuantificarea proceselor sedimentare si dinamica acestora;
  • Cercetare aplicativa:
  • evaluari de resurse minerale (agregate minerale, gaz-hidrati etc.)
  • monitorizarea lucrarilor de dragaj si de intretinere a albiilor;
  • efectuarea de lucrari batimetrice si seismoacustice necesare amplasarii platformelor de foraj marin si pozitionarii conductelor submarine.

Dotarea laboratorului pentru activitatea de seismo-acustica:

  • Sistem batimetric multibeam, cu dubla frecventa - Sea Beam 1 050D - ELAC Nautik GmbH;
  • Echosondor digital tip "chirp" pentru studiul structurii sedimentelor - X-Star full spectrum sub-bottom pro filer Edge Tech;
  • Sonar digital cu fascicule laterale GeoAcoustics Ltd. England;
  • Echosondor batimetric, digital - Ceeducer Hydrographic System Bruttour International Pty. Ltd.

Dotarea laboratorului pentru activitatea de cartografie digitala, baze de date si GIS:

  • servere Linux si Windows 2000;
  • 5 statii de lucru Windows XP, Sun Microsystems Ss20;
  • Plotter color HPAI;
  • Scanner color Contex AO;
  • Imprimanta laser color A3;
  • Pachete software specializate pentru GIS si baze de date.