Compartimentul de managementul calității

 Personal:

 • Corina AVRAM, CSIII - Reprezentant
 • Activitatea de bază a compartimentului este de a asigura menținerea conformității Sistemului Integrat de Management (SIM) cu cerințele specifice, coordonarea elaborării procedurilor, menținerea sub control a proceselor aferente standardelor: SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR EN ISO 45001:2018. Certificarea calității serviciilor oferite de către institut, face ca GeoEcoMar să fie un mediu de lucru sigur și sănătos atât pentru angajații săi cât și pentru beneficiarii, furnizorii și partenerii săi (părțile interesate). GeoEcoMar promovează o cultură organizațională, cu accent pe creșterea performanței, prevenire și îmbunătățire continuă.

  Sistemul Integrat de Management se dezvoltă în strânsă interdependență și complementar cu:

  • Sistemul de Control intern managerial (SCIM), pentru implementarea, monitorizarea și dezvoltarea unui sistem care să permită deținerea unui bun control asupra funcționării institutului în ansamblullui, în conformitate cu Ordinul General al Guvernului nr. 600/2018.
  • Sistemul de Mangement al Siguranței (SMS) sistem structurat și documentat care permite personalului companiei să pună efectiv în practică politica companiei în domeniul siguranței și în domeniul protecției mediului înconjurător, prin Codul ISM (Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul ISM);
  • Sistemul de Management al Inovării (SMIn), în conformitate cu standardul SR 13572:2016, sistem ce asigură competitivitatea şi dezvoltarea durabilă a institutului în corelaţie cu nevoile mediului economico-social. Sistemul este proiectat să funcționeze ca un motor fundamental de dezvoltare a institutului având în atenţie cercetarea, mediul de afaceri şi transferul de cunoaştere pentru domeniile principale de activitate.

  Pentru toate sistemele de management implementate, conducerea institutului a desemnat reprezentanți, iar pentru procesele aferente sistemelor, care influențează sau pot influența conformitatea serviciilor prestate, a stabilit responsabilități și autorități, în scopul creșterii performanței, minimizării riscurilor și utilizării eficace a tuturor resurselor.

  Sistemele de management au stabilite politici (Politica Sistemului Integrat de Management, Politica Sistemului de Management al Inovării, Manualul de politici al Sistemului de Management al Siguranței), set de obiective, în concordanță cu Strategia de dezvoltare instituțională, și informații documentate (manuale, strategie, proceduri și instrucțiuni etc.).

  Îndeplinirea obiectivelor și a indicatorilor, creșterea performanței și a competențelor, îmbunătățirea calității activităților și serviciilor, conformitatea cu cerințele sistemelor de management implementate, se realizează prin (auto)evaluări și acțiuni periodice de audit.

  Documente

  Certificat ISO 9001:2015 (141.28 KB)

  Politica Sistemului Integrat de Management (SIM) (275.70 KB)

  Certificat SR 13572:2016 (390.93 KB)

  Sistemul de management al inovării

  Certificat ISO ISO 9001:2015 (129.65 KB)

  Sistemul de management al calității

  Certificat ISO 45001:2018 (129.27 KB)

  Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale

  Certificat ISO 14001:2015 (127.68 KB)

  Sistemul de management al mediului

  Certificate

  Pin It on Pinterest