Administrativ

Arhivă


Atelier Întreținere Echipamente Cercetare-Dezvoltare


Birou administrativ - București


Birou administrativ - Constanța


Biroul de achiziții publice


Biroul de management proiecte și marketing

Ec. Dr. Daniela VASILEdana.vasile@geoecomar.ro
Ec. Mirela DINICOIUmirela.dinicoiu@geoecomar.ro

Biroul de resurse umane


Compartiment Audit Public Intern


Compartiment Sisteme de management


Compartimentul de control financiar


Compartimentul de diseminarea informației, relații publice și mass-media


Compartimentul de editare


Compartimentul Documente clasificate


Compartimentul juridic


Pin It on Pinterest