Biroul de management proiecte și marketing

Biroul de management proiecte și marketing gestionează portofoliul de proiecte al institutului GeoEcoMar aplicând tehnici și instrumente specifice managementului de proiect în sistem controlat. Prin activitatea sa, compartimentul asigură în mod direct atât succesul proiectelor, cât și implementarea celor mai bune practici din domeniu, inclusiv a standardului ISO 9001.

Obiectiv

Obiectivul principal al biroului îl constituie crearea unui mediu instituțional necesar managementului institutului, în vederea promovării și implementării de proiecte conform strategiei de dezvoltare proprii, prin utilizarea unor procese corespunzătoare și la standardele de calitate declarate.

Domenii de competență

 • asistenta in initierea, demararea, implementarea si inchiderea proiectelor in sistem controlat;
 • identificarea si rezolvarea problemelor comune proiectelor;
 • analiza si evaluare de risc;
 • standardizarea proceselor si instrumentelor de gestionare a proiectelor;
 • monitorizarea si raportarea asupra stadiului de indeplinire a obiectivelor proiectelor;
 • imbunatatirea comunicarii si a suportului intern, interdepartamental, in derularea proiectelor;
 • asigurarea interfetei beneficiar/client;
 • optimizarea costurilor;
 • imbunatatirea succesului proiectelor si marketingul rezultatelor.

 

In cadrul Biroului de Management Proiecte si Marketing functioneaza „Centrul de Suport pentru initierea si implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene si Internationale” – CESP.

Acest centru a fost dezvoltat in cadrul  proiectului „Dezvoltarea Centrului de Suport pentru initierea si implementarea Proiectelor de Cercetare-Dezvoltare Europene si Internationale in cadrul INCD GeoEcoMar” – CESP, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritara Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si  dezvoltarii afacerilor, Operatiunea: Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale Schema de ajutor de stat programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale, Componenta 1 – CENTRE-SUPORT – Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale.

Prin echipa sa de experti,  CESP ofera asistenta pentru cercetatorii ce activeaza in domeniul „Energie, mediu și schimbări climatice” in urmatoarele directii:

 • identificare surse de finantare in cadrul Horizon 2020 si Horizon Europe
 • identificare parteneri
 • redactare/elaborare propuneri de proiecte internationale
 • management de proiect pentru toate fazele proiectului: initiere, elaborare, depunere,  implementare.

Pin It on Pinterest