Colectiv Biologie-Ecologie

Cercetările colectivului se întind de la Dunăre – la mare, de la individ la ecosistem, încercănd să înțelegem conexiunile în cadrul sistemelor biologice complexe, astfel încât noi, ca societate, să ne putem pregăti și să ne adaptăm la provocările pe care le putem confrunta în viitor.

In cadrul colectivului activează specialiști biologi și ecologi în analiza speciilor și a habitatelor pelagice și bentale, a distribuției lor spațiale și temporale și a dinamicii și tendintelor de evoluție a ecosistemelor acvatice la nivel local, regional și în relație cu schimbările globale. De asemenea, colectivul facilitează și susține educația în domeniul Biologiei la Universitatea Ovidius din Constanța

Colectivul realizează următoarele activităţi:

 • cercetări fundamentale :
  • studiul biodiversităţii (zooplancton, macrozoobentos şi meiobentos) și tendințele de evoluție ale acesteia ;
  • cartarea principalelor habitate bentale;
  • evaluarea stării habitatelor pelagice și bentale în vederea determinării capacităţii de suport a ecosistemelor fluviale, lacustre şi marine;
  • evaluareastresuluide mediu șivulnerabilitateaecosistemelor;
  • protecția mediului șiconservarea naturii(arii marine protejate).
 • cercetări aplicative – elaborarea măsurilor de redresare şi utilizare durabilă a resurselor biologice.

Pin It on Pinterest