Colectiv Cercetări interdisciplinare ale mediilor deltaic și lacustru

 Personal:

Departamentul ”Cercetări interdisciplinare ale mediilor deltaic și lacustru” desfășoară activități de cercetare axate pe următoarele arii de competență:

  • Cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul deltaic, lacustru și zona costieră adiacentă, bazată pe studierea evenimentelor naturale sau antropice care pot avea consecințe negative asupra mediului natural (ecosisteme acvatice);
  • Elaborarea de studii și cercetări privind starea de calitate a factorilor de mediu (apă, sedimente și biota) și tendința de evoluție a acestora;
  • Studiul evoluției calității componentelor fizico-chimice și biologice din Delta Dunării și zona costieră adiecentă sub influența presiunilor antropice și naturale;
  • Studiul principalilor indicatori de calitate fizico-chimici și biologici din matrici relevante de investigație (apă, sedimente, biota);
  • Studiul concentrațiilor poluanților de tip metale grele, organici și anorganici pentru matricea de apă și sedimente;
  • Analiza globală a stării de calitate a apei și sedimentelor acvatice prin utilizarea metodelor clasice și moderne de investigare;
  • Studiul stării habitatelor specifice speciilor zoo-bentice (structura comunităţilor de nevertebrate micro/macrozoobentice);
  • Studii de evaluare și evoluție a ecosistemelor acvatice prin analiza influenței factorilor naturali și antropici.

Pin It on Pinterest