Colectiv Geologie și Geoecologie Marină – Oceanografie

Departamentul Geologie și Geoecologie Marină – Oceanografie include echipamente pentru studii oceanografice, sedimentologice, biologice, paleontologice și geochimice. Aceste studii sunt esențiale pentru cunoașterea platoului continental românesc prin elaborarea de hărți geologice-sedimentologice, geofizice, hidrochimice, biologice și geoecologice, precum și cunoașterea batimetrică de detaliu.

Departamentul se concentrează pe elaborarea hărților la scară 1:50.000, în scopul înțelegerii structurii și funcționării biocenozelor bentale, cunoașterea mecanismelor de dispersie și de fixare a poluanților în sedimente, cunoașterea proceselor de sedimentogeneză, completarea informațiilor referitoare la potențialul de resurse minerale ale țării cu inventarierea și cunoașterea resurselor marine, realizarea bazei teoretice necesare pentru asigurarea exploatării durabile a mediului marin, în condițiile protejării ecosistemelor specifice, precum și obținerea unei baze de date unitare (geologică, geofizică, geoecologică și biologică) pentru diferitele aspecte ale zonei marine românești.

Lista de proiecte din 2020

PN 19 20 01 01 “Elaborarea hărților naționale tematice (geologice/geofizice/biologice) scara 1:50.000 ale platoului continental românesc al Mării Negre”, Responsabil proiect Melinte Mihaela.

POIM “Revizuirea Planului de Management si a regulamentului RBDD”, Responsabil proiect Melinte Mihaela.

“Cercetare de excelență în sisteme fluviu-delta-mare, pentru evidențierea schimbărilor climatice la nivel regional și global- FLUVIMAR”, Responsabil proiect Melinte Mihaela.

Pin It on Pinterest