Colectiv Studii de impact

 Personal:

Urmare înscrierii INCD GeoEcoMar în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, poziţia 419, Colectivul Studii de impact elaborează:

– documentatii pentru obtinerea acordului de mediu/autorizatiei de mediu

– evaluarea impactului factorilor de mediu ca urmare a aplicării proiectelor și programelor

– rapoarte de monitorizare a factorilor de mediu pentru obiective offshore si on shore

Activitățile colectivului includ şi studii de teren, în vederea achiziţiei datelor necesare elaborării documentaţiilor.

Pin It on Pinterest