Noutăți

ARHIVA: 2024
ARHIVA: 2023
ARHIVA: 2022
ARHIVA: 2021
ARHIVA: 2020
ARHIVA: 2019
ARHIVA: 2018

A început derularea proiectului POC ”Proiect suport pentru pregătirea DANUBIUS – RI (DANS 2)

15.12.2020

A început derularea Proiectului suport pentru pregătirea DANUBIUS – RI (DANS 2), având următoarele date de identificare:

Cod SMIS proiect: 139648
Apel: Proiect suport pentru pregătirea proiectului DANUBIUS-RI
Componentă 1 – Apel: POC/699/1/1/Mari infrastructuri de CD/1/Mari infrastructuri de CD
Axa Prioritară: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Operațiunea: Mari infrastructuri de CD
Liderul proiectului: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE – INCDSB

Parteneri:

 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ – GeoEcoMar
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE „DELTA DUNĂRII”- I.N.C.D.D.D. TULCEA
 • INSTITUTUL DE GEODINAMICA „SABBA S. STEFANESCU” AL ACADEMIEI ROMÂNE

Buget eligibil total: 22.605.670,70 Lei
Proiect co – finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

OBIECTIVE GENERALE

Completarea aplicației europene pentru finanțarea componentelor romanești, Hub și Supersite-ul Delta Dunării, ale infrastructurii pan-europene DANUBIUS-RI cu studiile solicitate de legislația în vigoare:

 • Evaluarea impactului asupra mediului (EIA),
 • Utilizarea și eliminarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice de laborator,
 • Evaluarea adecvată pentru siturile NATURA 2000,
 • Elemente de baza privind evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la adaptarea la schimbări climatice,
 • Evaluarea emisiilor de gaze cu efect de sera conform metodologiei amprentei de carbon a BEI,
 • Eficiența energetică (Nzero) conformare cu Directiva CE

și

 • pregătirea implementării proiectului de realizare a infrastructurii DANUBIUS-RO.
  Infrastructura distribuită pan-european DANUBIUS-RI se adresează Domeniului 3 de specializare inteligentă: Energie, Mediu și Schimbări Climatice, Subdomeniul 3.2 Mediu și schimbări climatice.

Pin It on Pinterest

Share This