Noutăți

ARHIVA: 2024
ARHIVA: 2023
ARHIVA: 2022
ARHIVA: 2021
ARHIVA: 2020
ARHIVA: 2019
ARHIVA: 2018

Anunt consultare piață – Modernizarea infrastructurii de cercetare marină EMSO-EUXINUS

26.11.2021

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina – GeoEcoMar, în calitate de beneficiar al finantarii, implementeaza proiectul „Modernizarea infrastructurii de cercetare marina EMSO-EUXINUS”, Cod apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD, Cod proiect 125943 finantat prin Programul Operational Competitivitate, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru institutii publice de CD/ universitati – PENTRU REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE – LDR (fara Bucuresti – Ilfov), Axa Prioritara: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Operatiunea: Mari infrastructuri de CD, Contract de finantare nr. 350/390026/08.09.2021.

În vederea obținerii de informații tehnice necesare dezvoltării și extinderii unui sistem existente de observare a paramentrilor fizici, chimici și biologici ai mediului marin, din zona costieră a Mării Negre, funcțional din 2013, a fost lansat un proces de consultare a pieţei ca parte a procesului de achiziţie în cadrul etapei de planificare a achiziţiei pe platforma e-licitatie.ro.

Procesul de consultare a pieţei presupune transmiterea de către operatorii economici interesați a informațiilor solicitate, conform Fomularului atașat, până la data de 06.12.2021 la adresa de e-mail: raluca.tutuianu@geoecomar.ro.

Pin It on Pinterest

Share This