Noutăți

ARHIVA: 2024
ARHIVA: 2023
ARHIVA: 2022
ARHIVA: 2021
ARHIVA: 2020
ARHIVA: 2019
ARHIVA: 2018

Anunț prelungire perioada proces de selecție parteneri economici pentru DANUBIUS-RO

19.10.2023

Consortiul constituit din Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Știinte Biologice (INCDSB), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie Marină și Geo-ecologie (GeoEcoMar), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunarii Tulcea (INCDD) și Institutul de Geodinamică ”Sabba Ștefănescu” al Academiei Române (IGSSS-AR),  în calitate de promotor al proiectului ”Centrul International de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii – Mări, DANUBIUS-RO” anunță deschiderea procesului de selecție a partenerilor economici in vederea completării consorțiului care aplică pentru proiect și care il va implementa.

Proiectul DANUBIUS-RO este parte componentă a proiectului ESFRI DANUBIUS-RI (www.danubius-ri.eu).

Proiectul DANUBIUS-RO este derulat în parteneriat de către organizații de cercetare și IMM-uri, perioada de implementare fiind 2023-2029, apelul fiind pe actiunea A1.2 Sprijin pentru proiecte în domeniul tehnologiilor avansate prin crearea de hub-uri de inovare în domenii de interes strategic (https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/09/bdc2cde90163ef1f5277da8a05c2d5ef.zip).

Condițiile de eligibilitate pentru partenerii de tip intreprinderi sunt in conformitate cu prevederile ghidul solicitantului aprobat prin Ordinul MIPE nr. 3340 / 04.09.2023  (vezi paginile 38-40 din Ghidul Solicitantului) si cu schema de ajutor de stat aprobata prin Ord. MIPE nr. 3284 /31.08.2023 (https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2023/09/24817da4f968ef1294bd11bbb8aef41b.zip).  Pentru întreprinderi (parteneri în cadrul proiectelor prioritare susținute prin actiunea A1.2), cotele de finanţare se calculează ca procent din costurile eligibile din proiect, pe categorii de activităţi, în funcţie de tipul întreprinderii (mijlocie, mică, inclusiv microîntreprinderi) și de locația de implementare, în conformitate cu prevederile Schemei de Ajutor de Stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare finanțate prin Prioritatea 1 a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF).

Procedura de selectie implica respectarea următoarelor reguli: îndeplinirea criteriilor de eligibilitate adminsitrativa în conformitate cu Ghidul solicitantului și cu Schema de Ajutor de stat precum si îndeplinirea conditiilor de eligibilitate tehnică. Selecția se va desfașura conform Metodologiei de selectie a partenerilor privati aprobata in cadrul CM POCIDIF din 30.08.2023 (https://www.incdsb.ro/wp-content/uploads/Metodologie_de_selectie_a_partenerilor_privati_04.09.2023.pdf). Vor fi selectate minim 10 IMM-uri. Bugetul total alocat partenerilor IMM este de 500.000 euro. Valoarea fiecarui contract de parteneriat va fi negociată la semnarea acordului de parteneriat, in limita bugetului total.

Întreprinderile care cooperează cu organizațiile de cercetare isi vor exprima interesul pentru pentru transferul de cunoastere si al  rezultatelor C&D&I care vizeaza urmatoarele teme:

  1. Tehnologii si instrumente de monitorizare a calității apei și a mediului înconjurător din zona de interacțiune fluviu-mare, inclusiv sisteme de senzori și platforme software pentru colectarea și analiza datelor.
  2. Tehnologii și procedee de gestionare și conservare a resurselor de apă și a habitatelor naturale din zona de interacțiune fluviu-mare, incluzând sisteme de irigare și stocare a apei, precum și metode de combatere a eroziunii malurilor.
  3. Tehnologii pentru obținerea și stabilizarea de ingredienți funcționali activi obtinuți din reziduuri/subproduse disponibile regional.
  4. Tehnologii și procedee de cultivare a speciilor de plante pe cale de disparitie din regiune.
  5. Tehnologii de realizare echipamente de valorificare a fluxurilor laterale generate de activitati agricole/agroindustriale/industria alimentară/apicultură.
  6. Tehnologii si procedee de acvacultură.
  7. Modele de monitorizare, evaluare și predicție a impactului activităților umane asupra mediului înconjurător din zonele de interacțiune fluviu-mare.

Proiectul adresează, din punct de vedere al impactului preconizat, creșterea competențelor regionale de specializare inteligentă.

Solicitarile pentru detalii privind selectia partenerilor, precum si solicitarile de participare in consortiu, se vor trimite pe adresa: simona.litescu@incdsb.ro, respectiv andreia.alecu@incdsb.ro, pentru IMM-urile eligibile adminsitrativ si tehnic aplicandu-se regula “primul venit primul servit”până la atingerea numarului minim (10) de parteneri privati.

Pin It on Pinterest

Share This