Noutăți

ARHIVA: 2024
ARHIVA: 2023
ARHIVA: 2022
ARHIVA: 2021
ARHIVA: 2020
ARHIVA: 2019
ARHIVA: 2018

Cerere de ofertă servicii de audit pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de cercetare marină EMSO-EUXINUS”

03.10.2023

INCD GeoEcoMar implementează proiectul „Modernizarea infrastructurii de cercetare marină EMSO-EUXINUS”  finanțat prin POC, cod SMIS 125943, Axa prioritară de Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Mari infrastructuri de CD.

Astfel, în vederea finalizării Activității nr 5 –Audit Financiar al Proiectului, este necesară achiziționarea de servicii de audit pentru cheltuielile aferente perioadei de implementare, ce se vor finanța din surse proprii.

Ținând cont de cele menționate anterior, GeoEcoMar vă solicită pentru proiectul sus amintit o ofertă de servicii de audit, luând in considerare următoarele:

  • Furnizorul – firma de audit – trebuie sa aibă certificare CAFR – Camera Auditorilor Financiari din Romania pentru proiecte finanțate din fonduri europene
  • Valoarea totala estimata executata a proiectului POC SMIS 125943 va fi de 14.535.844,09 lei
  • Data finalizare a proiectului: 31.12.2023
  • Perioada implementare proiect SMIS 125943 – 28 luni, începând cu 08.09.2021
  • Serviciile de audit financiar vor include:
    • verificarea realității, legalității si eligibilității cheltuielilor din cererile de rambursare
    • întocmirea unui Raport de audit. Conform contractului de finanțare al proiectului POC SMIS 125943, Raportul de audit trebuie sa fie întocmit de un auditor independent (cu prezentarea copiei după documentul de atestare, valabil la data efectuării auditului) care certifică faptul că proiectul din punct de vedere economic și financiar respectă obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Pentru alte precizări sau informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați (Daniela Vasile – daniela.vasile@geoecomar.ro și Cristina Voicaru – cristina.voicaru@geoecomar.ro)

Așteptăm ofertele dumneavoastră, pe adresele de email menționate anterior,  până în data de 23.10.2023.

Aici este atașată cererea de oferta servicii audit

Pin It on Pinterest

Share This