Noutăți

ARHIVA: 2024
ARHIVA: 2023
ARHIVA: 2022
ARHIVA: 2021
ARHIVA: 2020
ARHIVA: 2019
ARHIVA: 2018

Cerere de ofertă servicii de audit pentru proiectul „Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului – o platformă naţională pentru inovare (SETTING)”

14.10.2023

INCD GeoEcoMar implementează proiectul „Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului – o platformă naţională pentru inovare (SETTING)”, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1a Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, apelul POC-A.1-A.1.1.3-H-2016, tip proiect RO-ESFRI-ERIC.

Proiectul apropiindu-se de final, este necesară achiziționarea de servicii de audit pentru cheltuielile aferente perioadei de implementare, achiziție ce se va finanța din surse proprii.

Ținând cont de cele menționate anterior, GeoEcoMar vă solicită pentru proiectul sus amintit o ofertă de servicii de audit, luând în considerare următoarele:

  • Furnizorul – firma de audit – trebuie sa aibă certificare CAFR – Camera Auditorilor Financiari din Româniapentru proiecte finanțate din fonduri europene
  • Valoarea totala estimatăexecutată a proiectului POC SMIS 108206, contract 336/390012/01.02.2021 va fi de aproximativ 550.000 lei
  • Data de finalizare a proiectului: 31.11.2023
  • Perioadade implementare a proiectului – 34 luni, începând cu 02.2021
  • Serviciile de audit financiar vor include:

– verificarea realității, legalității și eligibilității cheltuielilor din cererile de rambursare

– întocmirea unui Raport de audit. Conform contractului de finanțare al proiectului POC SMIS 108206 Raportul de audit trebuie sa fie întocmit de un auditor independent care certifică faptul că proiectul din punct de vedere economic și financiar respectă obligațiile asumate prin contractul de finanțare.

Pentru alte precizări sau informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați (Mirela Dinicoiu- responsabil comunicare proiect SETTING, email mirela.dinicoiu@geoecomar.ro)

Așteptăm ofertele dumneavoastră, pe adresa de mai sus,  până în data de 01.11.2023.

Pin It on Pinterest

Share This