Noutăți

ARHIVA: 2024
ARHIVA: 2023
ARHIVA: 2022
ARHIVA: 2021
ARHIVA: 2020
ARHIVA: 2019
ARHIVA: 2018

Eveniment de incheiere a proiectului „Modernizarea infrastructurii de cercetare marină EMSO-EUXINUS”

23.04.2024

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, în calitate de beneficiar al finanțării, implementează proiectul „Modernizarea infrastructurii de cercetare marină EMSO-EUXINUS”, Cod apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD, Cod proiect 125943 finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/ universități – pentru regiuni mai puțin dezvoltate – LDR (fără București – Ilfov), Axa Prioritară: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Mari infrastructuri de CD.

Contractul de finanțare nr. 350/390026/08.09.2021 a fost încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovarii și Digitalizarii în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 pe o perioadă de 28 luni, începând cu data de 08.09.2021.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de cercetare a GeoEcoMar în domeniul mediului, ca instituție publică de cercetare, prin modernizarea infrastructurii de interes național EMSO – EUXINUS, selectată în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul Ministrului cercetării și inovării nr. 624/03.10.2017.

Astfel, prin implementarea acestui proiect, infrastructura EMSO-EUXINUS, care este parte integrantă a infrastructurilor pan-europene (ESFRI), Instalație de Interes Național și parte a Roadmap-ului național de infrastructuri de cercetare, a devenit un sistem de monitorizare complex acoperind principalele componente ce stau la baza determinării stării mediului, deschizând astfel noi colaborări atât la nivel național cât și internațional. Datele rezultate de la sistemul EMSO-EUXINUS, pe lângă componenta științifică, vor putea fi utilizate de operatorii economici din domeniul offshore și autorități ca sursă de informații ce vor sta la baza deciziilor și măsurilor pentru acțiuni viitoare privind protecția mediului.

Evenimentul de incheiere a proiectului „Modernizarea infrastructurii de cercetare marină EMSO-EUXINUS” – POC SMIS 125943 va fi organizat în data de 26.04.2024, la sediul GeoEcoMar din Bdul. Mamaia nr. 304, Constanța.

Agenda evenimentului o găsiți aici.

 

Pin It on Pinterest

Share This