Noutăți

ARHIVA: 2024
ARHIVA: 2023
ARHIVA: 2022
ARHIVA: 2021
ARHIVA: 2020
ARHIVA: 2019
ARHIVA: 2018

GeoEcoMar, partener în proiectul internațional REX-CO2 dedicat reutilizării sondelor existente pentru operațiunile de stocare geologică a CO2

09.12.2020

Proiectul internațional REX-CO2 (RE-USING EXISTING WELLS FOR CO2 STORAGE OPERATIONS) își propune să stabilească criteriile de evaluare potrivit cărora o sondă de hidrocarburi poate fi reutilizată pentru stocarea CO2, într-un mod sigur din punct de vedere tehnic și unul fezabil din punct de vedere economic.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea metodologiilor și instrumentelor necesare evaluării potențialului de reutilizare a sondelor de petrol și gaze existente pentru operațiuni cu CO2. Evaluare care va ține cont de elementele tehnice, de mediu, economice și sociale ale proiectului de reutilizare. Metodologia și instrumentele de aplicare a acesteia vor fi testate pe sondele și în câmpurile de petrol și gaze naturale selectate în prealabil din țările partenere în proiect. Din consorțiu, care este coordonat de TNO (Organismul Național Olandez pentru Cercetare Științifică Aplicată), fac parte institute de cercetare și parteneri industriali din Olanda, România, Regatul Unit al Marii Britanii, Statele Unite ale Americii, Franța și Norvegia. Proiectul are ca parteneri asociați autorități de reglementare din Marea Britanie și România.

Proiectul REX-CO2 (2019 – 2022) are finanțare internațională prin cea de-a doua fază a programului ACT (Accelerating CCS Technologies). ACT este inițiativa a 16 agenții de finanțare a cercetării științifice din Europa și SUA, care își doresc să stimuleze dezvoltarea tehnologiei de captare și stocare a dioxidului de carbon. În prima sa fază, programul ACT a fost sprijinit financiar și de Comisia Europeană. În fazele următoare, agențiile naționale de finanțare a cercetării științifice vor finanța integral programul. În România, aceasta este UEFISCDI.

GeoEcoMar este coordonatorul pachetului de lucru ”Aspecte legislative, de mediu și sociale” (WP6), care presupune realizarea de către fiecare țară participantă a unei analize a prevederilor din propria legislație privitoare la reutilizarea sondelor de petrol și gaze pentru stocarea dioxidului de carbon. Această analiză urmărește identificarea eventualelor lacune legislative, care vor fi semnalate autorităților de reglementare naționale. O altă activitate importantă din acest pachet de lucru constă în implementarea până la sfârșitul anului 2020 a unor sondaje de opinie naționale privind oportunitatea reutilizării sondelor de hidrocarburi. Aceste sondaje vizează mai multe tipuri de public-țintă – profesori universitari, studenți, operatori din industria de petrol și gaze, organizații non-profit ce activează în domeniul protecției mediului, precum și publicul larg.

Sondajul de opinie privind oportunitatea reutilizării sondelor de hidrocarburi poate fi completat accesând următorul link: https://www.rex-co2.eu/survey/

Pin It on Pinterest

Share This