Noutăți

ARHIVA: 2024
ARHIVA: 2023
ARHIVA: 2022
ARHIVA: 2021
ARHIVA: 2020
ARHIVA: 2019
ARHIVA: 2018

În cadrul proiectului POC EMSO- EUXINUS – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

16.10.2023

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA – GeoEcoMar, titular al proiectului: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE MARINA EMSO-EUXINUS, Cod MySMIS 2014:125943, propus a fi amplasat in Marea Neagră – zona Constanța, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ȘI NU ESTE NECESARĂ PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATĂ, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, din municipiul Constanța, str. Unirii, nr.23, județul Constanța, zilnic, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

 

Pin It on Pinterest

Share This