Noutăți

ARHIVA: 2024
ARHIVA: 2023
ARHIVA: 2022
ARHIVA: 2021
ARHIVA: 2020
ARHIVA: 2019
ARHIVA: 2018

Lansarea proiectului Orizont 2020 BRIDGE-BS- Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems

19.07.2021

Proiectul BRIDGE-BS (Advancing Black Sea Research and Innovation to Co-Develop Blue Growth within Resilient Ecosystems / Cercetare și inovare avansată în Marea Neagră pentru a dezvolta creșterea albastră în cadrul unor ecosisteme reziliente) a fost lansat pentru a dezvolta instrumente predictibile și capacitățile necesare pentru a înțelege și a prevedea impactul factorilor de stres antropogeni și climatici multipli asupra serviciilor ecosistemice ale Mării Neagre.

Întâlnirea de lansare a proiectului BRIDGE-BS, finanțat prin Programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene și coordonat de institutul METU-IMS din Turcia, a avut loc online în perioada 12-13 iulie 2021. În deschiderea plenului au fost prezentate proiectul- înrudit DOORS (Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea / Dezvoltarea suportului de cercetare optim și deschis pentru Marea Neagră) și sinergiile dintre cele două proiecte în contextul Agendei Strategice de Cercetare și Inovare la Marea Neagră.

Peste 200 de participanți din mediul academic, politic, din sectoarele economiei albastre și societății civile s-au reunit pentru a  se informa despre ambițiosul și vizionarul program de cercetare BRIDGE-BS. Întâlnirea de lansare a început cu discursul de bun venit al coordonatorului BRIDGE-BS, Baris Salihoglu și cu prezentarea inaugurală a rectorului METU, Mustafa Versan Kok. Secțiunea publică, care a durat două ore, a continuat cu o sesiune plenară la care au participat Jocelyn Guitton de la Serviciul European de Acțiune Externă și Patrizia Busolini de la Directoratul General pentru Afaceri Maritime și Pescuit, această sesiune fiind moderată de Wendy BONNE de la Directoratul General pentru Cercetare și Inovare. În urma sesiunii plenare Sigi Gruber, consultant superior al Directoratului General pentru Cercetare și Inovare a ținut un discurs privind Marea Neagră și noile proiecte. Dna Gruber a declarat: „Ceea ce mă uimește este cât de integrate sunt deja cele două proiecte BRIDGE Black Sea and DOORS; aceste proiecte strâns  înrudite implică multe părți cheie interesate, dar și cetățenii din țările din jurul Mării Negre.” Doamna Sigi Gruber a mai adăugat: „Știința și politica sunt adesea văzute ca lumi total diferite. Dar am învățat că, dacă nu punem o punte între cele două lumi, acest lucru s-ar putea să ne împiedice să rezolvăm problemele mai complexe.”

După încheierea sesiunii publice, timp de o zi și jumătate au avut loc ședințe interne privind pachetele de lucru, care au privit viitorul plan și pașii următori pentru a transforma Marea Neagră într-o mare sănătoasă, mai bine evaluată și înțeleasă.

Obiectivul general al BRIDGE-BS este acela de a contribui la cercetarea și inovarea științifică a Mării Negre pentru a co-dezvolta căile de creștere albastră (Blue Growth) aflate sub presiunea unor multiplii factori de stres și pentru a implementa utilizarea durabilă a serviciilor ecosistemice. În acest sens, va dezvolta un cadru de management bazat pe ecosisteme  care să permită adoptarea politicilor potrivite și care să încurajeze implicarea cetățenilor. Grupat în jurul a trei noduri principale-  dinamica serviciilor, incubatoare de creștere albastră și cetățeni împuterniciți- BRIDGE-BS se străduiește transforme Marea Neagră  într-o mare ”sănătoasă, rezilientă și productivă, până în 2030”, conștientizând gravitatea amenințării reprezentate de presiunile crescânde induse de om asupra Mării Negre. Deși Marea Neagră este încă bogată în ceea ce privește biodiversitatea, patrimoniul și resursele naturale, aceste servicii ecosistemice sunt amenințate de factori de stres induși de activitățile umane, cum ar fi pescuitul excesiv, hipoxia și eutrofizarea, precum și efectele speciilor străine și schimbărilor climatice. Prin urmare, BRIDGE-BS pune în prim plan obiectivul general de evaluare a stării actuale a ecosistemelor Mării Negre, a serviciilor acestora și a rezilienței în fața factorilor de stres multipli și își dorește să creeze mijloacele necesare pentru a gestiona aceste ecosisteme în mod durabil.

BRIDGE-BS reunește 33 de organizații partenere din 7 țări riverane Mării Negre, 8 state membre ale Uniunii Europene și alte organisme internaționale. în următorii patru ani jumătate, experți din cadrul unor importante instituții europene de cercetări marine vor contribui la maximizarea impactului, precum și la dezvoltarea unor rezultate științifice de ultimă generație.

TEXTUL ORGINAL (ÎN ENGLEZĂ): http://connect2blacksea.org/press-release-bridge-bs-kick-off/?fbclid=IwAR1glU1YrtWqbmgoyCuIf9w-ziUZVN4vRKULzcnHetW7YF2nqt-RRMLma8k

Pin It on Pinterest

Share This