Noutăți

ARHIVA: 2024
ARHIVA: 2023
ARHIVA: 2022
ARHIVA: 2021
ARHIVA: 2020
ARHIVA: 2019
ARHIVA: 2018

Proiectul „Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului – o platformă naţională pentru inovare (SETTING)”- un nou proiect în care GeoEcoMar este partener

21.05.2021

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar), anunță începerea proiectului „Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului – o platformă naţională pentru inovare (SETTING)”.

Proiectul „SETTING” este finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1a Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, apelul POC-A.1-A.1.1.3-H-2016, tip proiect RO-ESFRI-ERIC.

Obiectivul general îl reprezintă consolidarea cercetării și inovării în domeniul Științelor Pământului și creșterea participării în cercetarea europeană din domeniu prin: asigurarea vizibilității și accesului la date multi-disciplinare interoperabile disponibile la nivel național și internațional, coordonarea și operarea unei infrastructuri distribuite capabilă să ofere servicii, să faciliteze noi cercetări, să genereze noi produse pe baza acestora și dezvoltarea și implementarea de instrumente informatice moderne care să faciliteze standardizarea, integrarea și accesul la volume mari de date.

Obiective specifice ale proiectului sunt următoarele:
1. Crearea la nivel național a unei platforme de cercetare scalabilă, care să reprezinte un pas înainte în creșterea capacității comunității științifice de a răspunde la probleme științifice fundamentale precum și socio-economice din domeniul geo-hazardelor și geo-resurselor.
2. Sprijinirea și susținerea implicării organizațiilor din România la programele UE (inclusiv EPOS ERIC – Infrastructura Europeană de Cercetare destinată Sistemului European de Observare a Plăcilor tectonice, în cadrul căreia România este membru) și crearea de noi oportunități de colaborare cu instituții de prestigiu prin sporirea capacităților și expertizei științifice.
3. Creșterea competitivității în industrie și economie prin facilitarea accesului la date și produse de cercetare și înlăturarea barierelor tehnologice în utilizarea acestora.

Rezultate prevăzute sunt:
1. O platformă națională de cercetare eficientă populată cu servicii tematice în domeniul Științelor Pământului dedicate unor diverse comunități de utilizatori (științifică, universitară, mediul privat, societate).
2. Un inventar al infrastructurilor (organizațiilor) ce dețin date, produse și servicii relevante pentru domeniul Științelor Pământului. Informațiile obținute vor fi accesibile prin intermediul unor instrumente online moderne, particularizate pentru nevoile utilizatorilor.
3. O bază de metadate în care sunt descrise în detaliu datele, produsele și serviciile disponibile prin intermediul platformei, precum și regimul lor, modul de acces și licențele de utilizare asociate.

În mod sigur, proiectul va sprijini și susține implicarea organizațiilor din România la programele și infrastructura de cercetare Europeană, printre care și EPOS ERIC – Infrastructura Europeană de Cercetare destinată Sistemului European de Observare a Plăcilor tectonice (în cadrul căreia România este membru).
Proiectul este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, având codul MySMIS 108206. Perioada de implementare este de 30 luni, respectiv 15.01.2021-30.06.2023. Valoarea totală este de 4.484.829,06 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 3.943.497,65 lei.

Pin It on Pinterest

Share This