Noutăți

ARHIVA: 2024
ARHIVA: 2023
ARHIVA: 2022
ARHIVA: 2021
ARHIVA: 2020
ARHIVA: 2019
ARHIVA: 2018

Semnarea Contractului de Finanțare nr. 350/390026/08.09.2021 pentru proiectul Modernizarea infrastructurii de cercetare marină EMSO-EUXINUS

21.10.2021

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, în calitate de beneficiar al finanțării, implementează proiectul „Modernizarea infrastructurii de cercetare marină EMSO-EUXINUS”, Cod apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD, Cod proiect 125943 finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Componenta 1: Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/ universități – pentru regiuni mai puțin dezvoltate – LDR (fără București – Ilfov), Axa Prioritară: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Operațiunea: Mari infrastructuri de CD, Contract de finanțare nr. 350/ 390026/08.09.2021.
Valoarea totală a proiectului este de 14.564.404,09 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 14.535.844,09 lei.
Obiectivul general al proiectului:
Creșterea capacității de cercetare a GeoEcoMar în domeniul mediului, ca instituție publică de cercetare, prin sprijinirea participării la infrastructurile de cercetare de interes european din Roadmap-ul aprobat de Forumul de Strategie Europeană privind Infrastructurile de Cercetare (ESFRI) și modernizarea infrastructurii de interes național EUXINUS, astfel cum aceasta a fost selectată în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul Ministrului cercetării și inovării nr. 624/03.10.2017.
Obiectivele strategice / Rezultate așteptate
a) Dezvoltarea capacitaților (active tangibile) și a capabilităților (activelor intangibile – ”cunoaștere”, ”pregătire profesională”, etc.) existente la GeoEcoMar în vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru desfășurarea activităților de cercetare în domeniul marin;
b) Creșterea portofoliului de soluții disponibile pentru utilizatori (companii, agenții de mediu, instituții guvernamentale, etc.), ce vor fi  disponibile pentru exploatare și implementare în viitoare instalații și echipamente;
c) Extinderea si dezvoltarea portofoliului de servicii de cercetare – educație (instruire) existente la GeoEcoMar în domeniul marin în vederea atingerii nivelului tehnologic necesar pentru derularea unor activități de cercetare-educație-inovare;
d) Dezvoltarea unor noi direcții de activitate ale GeoEcoMar în vederea atragerii de noi colaborări cu organizații de cercetare, universități, companii și instituții publice prin care institutul este angrenat în activități de inovare și educație.
Durata de implementare a proiectului este de 28 luni, respectiv între data de 08.09.2021 și data de 31.12.2023

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact:
INCD GeoEcoMar
Adresa: Bd Mamaia nr. 304, Constanta, România
E-mail: vladr@geoecomar.ro
Website: www.geoecomar.ro

Anunțul aici:

Pin It on Pinterest

Share This