Noutăți

ARHIVA: 2024
ARHIVA: 2023
ARHIVA: 2022
ARHIVA: 2021
ARHIVA: 2020
ARHIVA: 2019
ARHIVA: 2018

WORKSHOP – INIȚIATIVA DE CREȘTERE ALBASTRĂ PENTRU CERCETARE ȘI INOVARE ÎN MAREA NEGRĂ

28.10.2021

Joi, 28 octombrie, a avut loc online workshop-ul „INIȚIATIVA DE CREȘTERE ALBASTRĂ PENTRU CERCETARE ȘI INOVARE ÎN MAREA NEGRĂ”, organizat de INCDM „Grigore Antipa” Constanța și de INCD GeoEcoMar cu ocazia Zilei Internaționale a Mării Negre. La eveniment au participat cercetători români și europeni, care au prezentat rezultate ale unor proiecte naționale și internaționale, implementate în parteneriat (Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM, Programul “Orizont 2020” al Comisiei Europene, Programul Agenției Spațiale Europene, Programul Erasmus+ al Uniunii Europene, etc.), din domeniul ecologiei și protecției mediului marin, din cel al reabilitării și redresării ecologice; proiecte dedicate poluării marine, managementului resurselor marine vii, oceanografiei, ingineriei marine și costiere, cât și proiecte educaționale

Dezbaterea a fost structurată în cinci părți: „Biodiversitatea, ecologia și conservarea ecosistemelor marine” (coordonator Dr. Dan Vasiliu, Directorul Sucursalei GeoEcoMar Constanța), „Realizarea stării ecologice bune a apelor Mării Negre – obiectivul implementării Directivei – cadru pentru Strategia marină” (coordonator Dr. Laura Boicenco, șefa Departamentului Ecologie și Biogie Marină din cadrul INCDM „Grigore Antipa”), „Utilizarea durabilă a resurselor marine vii și a patrimoniului Mării Negre„ (coordonator Dr. Victor Niță, șeful Departamentului Resurse Marine Vii din cadrul INCDM „Grigore Antipa”), „Oceanografie și tehnici satelitare de observare a Pământului” (coordonator Dr. Adriana Constantinescu, cercetător GeoEcoMar) și  „Cooperare europeană în știință și educație” (coordonator Dr. Adrian Stănică, Director General al GeoEcoMar).

Prima secțiune a cuprins următoarele patru prezentări: „Completarea nivelului de cunoștințe privind biodiversitatea prin punerea în aplicare a monitorizării sistemul de conservare a speciilor marine și costiere și a habitatelor marine de interes comunitar în România, raportată la articolului 17 din Directiva „Habitate” 92/43/CEE – rezultate în materie de progress” – Dr. Alina Spînu, INCDM „Grigore Antipa”; „Proiectul H2020 DOORS” – Prof. Dr. Adrian Stănică, GeoEcoMar, coordonatorul proiectului;  „Proiectul H2020 BRIDGE” – Prof. Dr Baris Salihoglu, METU;  „H2020-CSA-EUROCHARM, rezultate în materie de progress” – Dr. Bert van Bavel, NIVA (Norvegia), Dr. Elena Stoica, INCDM ”Grigore Antipa”.

Cea de-a doua parte a fost compusă din „Testarea unui instrument pentru evaluarea integrată a stării privitoare la folosirea de substanțe periculoase în mediul marin (CHASE – HELCOM Chemical Status Assessment Tool). Componentele ecosistemului în regiunea Mării Negre” – Dr. Valentina Coatu, INCDM „Grigore Antipa”, „ Evaluarea presiunilor exercitate asupra ecosistemului marin al Mării Negre” – Dr. Luminița Lazăr, INCDM „Grigore Antipa”, „Habitatele circalitorale de pe fundurile sedimentare de la litoralul românesc al Mării Negre” – Dr. Adrian Teacă, Dr. Tatiana Begun, Dr. Mihaela Muresan, Dr. Michael Vasquez, Dr. Valentina Todorova, Selma Menabit, Adrian Popa – INCD GeoEcoMar Constanța și „Proiectul CeNoBS – Prima propunere de valori de referință pentru populația cetacee din Marea Neagră” – Marian Paiu, ONG Mare Nostrum.

Secțiunea a treia a workshop-ului a cuprins următoarele trei prezentări – „ „Piscicultură științifică pe coasta românescă a Mării Negre: rezultate și oportunități” – Dr. George Țiganov, Dr. Mădălina Galați, INCDM „Grigore Antipa”; „Acvacultura românească: de la cercetare la oportunități de dezvoltare” –Dr. Victor Niță, Dr. Magda Nenciu, INCDM „Grigore Antipa” și „ Patrimoniul cultural subacvatic și explorarea siturilor potențiale din Marea Neagră” – Prof. Glicherie Caraivan, Jenica Bujini, Dr. Dan Vasiliu, INCD GeoEcoMar.

Partea a patra a dezbaterii online a fost compusă din prelegerile „Managementul datelor marine în Europa” – Dick M.A. Schaap, MARIS, Olanda, „ Date de observare a Pământului pentru știință și inovare în Marea Neagră (EO4SIBS). Rezultate finale” – Conf. univ. Marilaure Grégoire, Universitatea din Liege, Belgia, „ Evoluția programului Copernicus: cercetare pentru observarea armonizată a apelor de tranziție (Proiectul CERTO). Studiul de caz Dunăre – Marea Neagră – Dr. Adriana Constantinescu, Prof. Adrian Stanica, Dr. Elisabeth Atwood, Prof. Andrew Tyler, Dr. Stefan Simis, Dr. Dan Vasiliu, Dr. Albert Scrieciu, Cristian Teodoru, Mara Gomez, Ana Brito, Thomas Jackson, Evangelos Spyrakos, Peter Hunter, Steve Groom, „Aplicații ale Inițiativei Regionale pentru Marea Neagră și Dunăre – EO4BSP/EO4ICZMDr” – Dr. Marius Budileanu, Dr. Sorin Constantin (Terrasigna), Dr. Răzvan Mateescu (INCDM „Grigore Antipa”) și „Nodul EMSO-ERIC la Marea Neagră” – Vlad Rădulescu, INCD GeoEcoMar.

Ultima parte a adus în prim plan „Programul Erasmus+: Master în sisteme inteligente pentru investigații marine” – Dr. Mariana Golumbeanu, Ana C. Serafia, INCDM „Grigore Antipa” și „Ambasadorii Mării Negre” – Selma Menabit, INCD GeoEcoMar.

Ziua Internațională a Mării Negre se sărbătorește la data de 31 octombrie deoarece acum 25 de ani, la data de 31 octombrie 1996, cele șase țări riverane – Bulgaria, Georgia, România, Federaţia Rusă, Turcia și Ucraina – au semnat Planul Strategic de Acțiune pentru Marea Neagră. În acel moment, documentul a reprezentat  setul cel mai complet de strategii și măsuri pentru salvarea și reabilitarea regiunii Mării Negre, aflată sub numeroase presiuni antropice.

Pin It on Pinterest

Share This