Personal

Drd. Ștefan FLORESCU, Ing. I

Ștefan Florescu este inginer mecanic specializat în construcția și reparația navelor. În cadrul GeoEcoMar conduce Departamentul Nave Cercetare încă din anul 2003.A fost implicat în procesul de transformare a navei Mare Nigrum din pescador în navă de cercetare marină multifuncțională, proces ce s-a încheiat în anul 2004 prin obținerea certificatelor de navigație ale navei din partea Autorității Navale Române. De asemenea, a condus procesul de remotorizare și modernizare a navelor: Mare Nigrum, Istros și pontonul laborator Halmyris. În prezent toate navele mai sus amintite compun infrastructura Departamentului Nave al GeoEcoMar.

 1. Madalina Cristina Onica, Stefan Florescu, Costel Iulian Mocanu, Eugen Gavan,2016 ”Numerical simulation of heat transfer behavior after temperature modification”, The Annals of „Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle XI-Shipbuilding. ISSN 1221-4620,2016;
 2. M. C. Gheonea, D. Mihăilescu, S. N. Florescu, E. Scutelnicu, 2018 „Experimental assessment of gases and fumes developed during gas metal arc welding”, ModTech 2018, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 400 (2018) 022028 doi:10.1088/1757-899X/400/2/022028;
 3. M. C. Gheonea, D. Mihăilescu, S. N. Florescu and E. Scutelnicu, 2018 „Experimental research on melting and deposition characteristics of wires during gas metal arc welding”, ModTech 2018, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 400 (2018) 022027 doi:10.1088/1757-899X/400/2/022027;
 4. Stefan Nabi Florescu, Dan Catalin Birsan, Danut Mihailescu, Costel Iulian Mocanu,2018 „Researches on the thermal fields analysis at mag-m mechanized butt welding with solid wire” The Annals of „Dunărea de Jos” University of Galati Fascicle XI-Shipbuilding. ISSN 1221-4620,vol 41-2018,73-80;
 5. Ştefan Nabi Florescu, Dănuț Mihăilescu, Marius Corneliu Gheonea, Laurențiu Mardare,2018” Experimental study of maritime ships corrosion in the black sea, by usingMAG-M mechanized butt welding with metal-cored wire and rutile flux-cored wire”, GeoEco Marina, number 24,127-131.
 • Eurofleets plus– “New operational steps towards an alliance of European research fleets”- Conferințe anuale ERVO IRSO: Prezentare infrastructura de cercetare GeoEcoMar și echipamentele de cercetare (update).
 • Eurofleets și Eurofleets 2- Bazele de proiectare ale unei noi nave de cercetare regionale – Prezentare lucrare „ Inovative basic design of the Regional Research Vessel”- Roma – Noiembrie 2015;
 • Perseus – Conceptul unei nave de cercetare portuare si costiere- Prezentare lucrare la Barcelona 2014 i Brussel 2015
 • UNDP 2015 –EMBLAS – EU-UNDP Project ‘Improving Environmental Monitoring in the Black Sea’ (EMBLAS): National Pilot Monitoring Studies (NPMS) and Joint Open Sea Survey (JOSS) in Ukraine and Georgia- coordonator proiect din partea GeoEcoMar.
 • EU/UNDP Project: Improving Environmental Monitoring in the Black Sea, phase 2 – EMBLAS-II, Georgia and Ukraine- coordinator din partea GeoEcoMar.
 • UNDP 2019- Joint Black Sea Survey (JBSS) 2019 – part Joint Open Sea Survey in Ukraine and Georgia (JOSS GE-UA), EU-UNDP Project ‘Improving Environmental Monitoring in the Black Sea – Selected Measures (EMBLAS-Plus)- coordonator proiect din partea GeoEcoMar.
 • “Sisteme de protecție individuală și colectivă pentru domeniul militar pe bază de aliaje cu entropie ridicată-HEAPROTECT”, Contract PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0875.

Pin It on Pinterest