Personal

Adriana Constantinescu este geolog marin, cu un interes special în cercetarea fluxurilor sedimentare în zonele de tranziție fluviu-mare și în înțelegerea transportului sedimentar din bazinul fluviului și până la mare. Folosește date provenite de la sateliți pentru cercetarea zonelor de tranziție. Are o licenţă în Geologie (2009) și o diploma de master în Geofizică Aplicată (2013) de la Universitatea București şi o diplomă de master in Geoștiințele Mării de la Universitatea Britaniei Occidentale din Franța. În 2020 a finalizat lucrarea de doctorat la Universitatea Stirling din Marea Britanie, încercând sa descifrez evoluţia fluxurilor sedimentare ale Dunării în ultimul secol și efectul intervențiilor umane și al schimbărilor climatice din bazinul Dunării asupra evoluției sedimentare a Deltei Dunării şi şelfului de NV al Mării Negre. Participă, de asemenea, la dezvoltarea DANUBIUS-RI, proiect ESFRI (Centrul Internațional de Studii Avansate al Sistemelor Râu-Mare), fiind implicată în eforturile GeoEcoMar de concepere și construire a componentelor românești ale infrastructurii.

  • Andrew N. Tyler, Peter D. Hunter, Evangelos Spyrakos, Steve Groom, Adriana Maria Constantinescu, Jonathan Kitchen: Developments in Earth Observation for the assessment and monitoring of inland, transitional, coastal and shelf-sea waters. Science of The Total Environment 01/16; 572:1307-1321
  • Adriana Maria Constantinescu, Samuel Toucanne, Bernard Dennielou, Stephan J. Jorry, Thierry Mulder, Gilles Lericolais: Evolution of the Danube Deep-Sea Fan since the last glacial maximum: New insights into Black Sea water-level fluctuations. Marine Geology 06/2015; 367:50-68.
  • The FAST (Foreshore Assessment Using Space Technology) book – Earth Observation and the Coastal Zone: from global images to local information. Project Synthesis. 66p. GeoEcoMar, Bucharest, 2018.
  • H2020 DANUBIUS-PP Consortium (2019) Science and Innovation Agenda of DANUBIUS-RI – The International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems.
  • HORIZON 2020 CERTO – Copernicus Evolution: Research for harmonised Transitional water Observation
  • HORIZON 2020 DANUBIUS-PP – Preparatory Phase for the Pan-European Research Infrastructure DANUBIUS–RI “The International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems”
  • DANS – Proiect suport de management pentru crearea componentelor românești din cadrul proiectului pan-european de infrastructură distribuită DANUBIUS-RI (Centrul Internațional de Studii Avansate pentru sisteme Fluvii – Mări)

Pin It on Pinterest