Personal

Dr. Antoneta SEGHEDI, CSI

Colectiv Stocare geologică CO2

Cu specializare în petrologie metamorfică și sedimentară și geologie structurală, Antoaneta Seghedi a efectuat cartare geologică în terenuri precambriene, hercinice și alpine pentru 20 de foi ale hărții geologice a României sc. 1:50.000 în Dobrogea și Carpații Meridionali. Am lucrat în proiecte de corelare paleogeografică, în studii sedimentologice şi petrografice ale formațiunilor ediacariene și paleozoice traversate de foraje (Dobrogea, Platformele Scitică și Moesică și Promontoriul nord-dobrogean), precum și în proiecte privind hazardul natural și CCS.  A participat la proiecte privind urmele de viață primitivă din turbiditele ediacariane ale Dobrogei Centrale și a coordonat proiecte de educație, promovare și conștientizare privind geodiversitatea, patrimoniul geologic și ariile protejate.

În prezent lucrează și într-un proiect al Programului Nucleu având ca obiectiv evaluarea calitativă și cantitativă a rezervaţiilor naturale de tip geologic și paleontologic din România, pentru elaborarea unei strategii naționale de geoconservare. Este coordonator din partea română a unui proiect bilateral de colaborare cu Universitatea Ibn Zohr din Agadir, pentru înființarea unui geoparc în Munții Anti-Atlas din Maroc.

  • Balintoni, I., Balica, C., Seghedi, A., Ducea, M., 2010. Avalonian and Cadomian terranes in North Dobrogea, Romania. Precambrian Research 182, 217-229.
  • Iancu, V., Seghedi, A., 2017. The South Carpathians: tectono-metamorphic units related to Variscan and Pan-African inheritance. Geo-Eco-Marina 23, 245-262.
  • Oaie, G., Seghedi, A., Rădan, S., Vaida, M., 2005. Sedimentology and source area composition for the Neoproterozoic-Eocambrian turbidites from East Moesia. Geologica Belgica, 8/4, 78-105.
  • Seghedi, A., 2012. Palaeozoic Formations from Dobrogea and Pre-Dobrogea – An Overview. Turkish J. Earth Sci., 21/2012, 669-721.
  • Seghedi, A., Oaie, G., Aniţăi, N., Dobrogea, patrimoniu geologic. Editura GeoEcoMar, 69 p., ISBN 978-60694742-2-8.
  • Protejarea şi valorificarea patrimoniului geologic şi arheologic national, aflat sub impact antropic, şi propunerea de măsuri de protecţie, inclusiv prin promovarea Ştiinţelor Păântului şi ale Vieţii, contract 13N/08.02.2019.
  • Le Patrimoine Géologique de l’Anti-Atlas. Un Trésor Naturel au Service du Développement Durable, finanţat de Universitatea Ibn Zohr, Agadir, Maroc.

Pin It on Pinterest