Personal

Dr. Constantin Stefan SAVA, CSI

Colectiv Gravimetrie-magnetometrie

În cadrul GeoEcoMar, Constantin Sava a inițiat cercetarea gravimetrică a Şhelfului continental românesc al Mării Negre. Apreciind noutatea, înaltul nivel tehnico-ştiinţific și complexitatea deosebită a gravimetriei marine, Academia Română a onorat rezultatele obținute cu premiul „Gheorghe Murgoci”.

Pe lângă continuarea cercetărilor gravimetrice și magnetometrice marine, a participat la studiul hidromorfologic al Dunării, promovând în mod susținut conceptul de topohidrografie. De asemenea, a fost realizată bornarea Dunării, pe baza proiectului întocmit din inițiativa și sub coordonarea sa, asigurând-se în acest fel raportarea tuturor lucrărilor hidrografice la Sistemul geodezic național.

După aderarea GeoEcoMar la Reţeaua Europeană de Cercetări în Domeniul Geoenergiei (ENeRG), a inițiat cercetările dedicate combaterii încălzirii globale prin captarea, utilizarea și stocarea geologică a CO2 în România.

De 20 de ani, reprezintă România în Consiliul Uniunii Internaționale de Geodezie și Geofizică (IUGG), în calitate de Secretar General al Comitetului Național Român de Geodezie și Geofizică.

  • Sava, C. S., Dudu, Alexandra, Anghel, S., Dinu, C., Soare, R., Burlacu, Andreea, Alexe, Iolanda, Chiran, M. 2017, Multimodal Transport of CO2 for Implementing CCUS in Romania, GeoEcoMarina, Volume 23, Pages 223-227;
  • Dudu, Alexandra, Morosanu, I, Sava, C., Iordache, G., Avram, Corina, Anghel S. 2017, CO2 Geological Storage Posibilities in Histria Depresion – Black Sea (Romania), GeoEcoMarina, Volume 23, Pages 171-176;
  • Sava, C.S., Dudu, Alexandra, Anghel, S., Burlacu, Andreea, Chiran, M., Research on CO2 – EOR in Romania within ECO-BASE ACT Project, Seminar on Legal and Regulatory Framework of CO2 Utilization (EOR) and Geological Storage -Bucharest, 17-18 September 2019;
  • Sava, C.S., Dudu, Alexandra, Dinu, C., Trasca-Chirita, N., Anghel, S., Burlacu, Andreea, Soare, R., The Carbon Capture, Usage and Storage Technology Implementation in Southern part of Romania, proccedings WPC Expert workshop HC Increasing Recovery Efficiency in the Mature Fields, 21-22.10.2019, Bucharest, Romania;
  • Dudu, Alexandra, Sava, C.,S., Anghel, S., Avram, Corina, Study of Sites with Natural CO2 Emissions from Banat and Harghita, Geoscience 2019, 22 noiembrie 2019, București.
  • FP 6 projects: “CASTOR”, “EU GeoCapacity” and “CO2 Net East”;
  • FENCO-ERA project: “Impact of communication”;
  • FP 7 projects: “CGS Europe” – Pan-European coordination action on CO2 Geological Storage and „CO2 Stop” – Assessment of the CO2 Storage Potential in Europe;
  • HORIZON 2020 projects: “ENOS” – Enabling Onshore CO2 Storage in Europe and “STRATEGY CCUS” – STrategic planning of Regions And Territories in Europe for low-carbon enerGy and industrY through CCUS;
  • ERA-NET ACT projects: “ALIGN CCUS” – Accelerating Low carboN Industrial Growth through CCUS”, “ECO-BASE” – Establishing CO2 enhanced Oil recovery Business Advantages in South Eastern Europe and “REX CO2” – Re-using EXisting wells for CO2 storage operations.

Pin It on Pinterest