Personal

Drd. Ing. Cristian CUDALBU

Colectiv GIS, baze de date, cartografie

Cristian Cudalbu este inginer fizician cu experiență în achiziția și prelucrarea datelor, programarea de baze de date interactive și aplicații desktop pentru activitatea științifică din cadrul institutului  Limbaje de programare cunoscute: C#, PHP, Java, limbaje de web scripting si web programming: HTML5, javascript, baze de date: MySql, PostGRESQL, MSSQL.

  • CUDALBU, C., DIMITRIU, R.G., BARBU, M.B., STANCIU, I.M., BOȘNEAGU, R. New tool for the assessment of the Romanian space security SGEM2019, Conference Proceedings      19, 2.1 981-988
  • CUDALBU, C., DIMITRIU, R., BARBU, B., STANCIU, I., POP, C. MAR-S GIS-database, a new tool dedicated to safety assessment of the Romanian maritime space           Geo-Eco-Marina          25        119-127                                                                                                                                                 

Cod apel: POIM/178/4/1/Creşterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate;  Axa prioritara: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric; Cod SMIS 2014+ 123322

Pin It on Pinterest