Personal

Florin Duțu este geolog specializat în geomorfologie marină și fluvială și sedimentologie. Majoritatea studiilor sale sunt concentrate pe interpretarea aspectelor legate de morfologia marină și fluvială, a proceselor sedimentare, interpretarea și dinamica acestor medii cât și aplicarea tehnicilor GIS. Originalitatea cercetării sale constă în aplicarea cu succes a unor tehnici specifice de măsurare (ex. măsurători batimetrice de tip multifascicul, ADCP).

A fost implicat în diverse proiecte naționale și internaționale desfășurate în Marea Neagră, Delta Dunării și Fluviul Dunărea.

  • Tiron Duţu, L., Duţu, F., Secrieru, D., Opreanu, G., 2019. Sediments grain size and geo-chemical interpretation of three successive cutoff meanders of the Danube Delta, Romania. Geochemistry, 79, 399-407.
  • Duţu, F.; Panin, N.; Ion, G.; Tiron Duţu, L. 2018. Multibeam Bathymetric Investigations of the Morphology and Associated Bedforms, Sulina Channel, Danube Delta. Geosciences, 8, 7.
  • Panin, N., Tiron Duţu, L., Duţu, F., 2016. The Danube Delta – an Overview if its Holocene Evolution. Mediterranee, 126, 37- 54.
  • Tiron Duţu, L., Provansal, M., Le Coz, J., Duţu, F., 2014. Contrasted sediment processes and morphological adjustments in three successive cutoff meanders of the Danube Delta. Geomorphology, Volume 204, Pag. 154-164.
  • “Revizuirea planului de management şi a regulamentului RBDD”, cod SMIS 2014+: 123322, contract de finanțare nr. 253/18.06.2019. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiver-sităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 4.1 Creșterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate.
  • DANS – Proiect suport de management pentru crearea componentelor românești din cadrul proiectului pan-european de infrastructură distribuită DANUBIUS-RI (Centrul Internațional de Studii Avansate pentru sisteme Fluvii – Mări), PN, – contract nr. 4/2018
  • FLUVIMAR – “Research of excellence in river-delta-sea systems, to highlight regional and global climate changes” (Contract no.8PFE/16.10.2018)

Pin It on Pinterest