Personal

Gabriel Iordache este geograf cu experiență în topografie și geofizică ambientală, morfologie și dinamică fluvială, achiziție date topo-geodezice și geofizice, procesarea și interpretarea datelor GPS, stație totală, elaborarea hărților tematice și speciale în mediul GIS.

A lucrat în proiecte în domeniul geofizicii ambientale și geoarheologiei aplicate în siturile arheologice de pe malul Dunării și în Delta Dunării, în diverse proiecte care au avut ca scop studierea modificărilor morfologice ale albiei fluviului Dunărea, unde am asigurat partea de topografie, în cartarea vegetației emerse de pe lacurile din Delta Dunării, în contracte private referitoare la măsurători topo-batimetrice ale lacurilor de baraj artificial, măsurători topografice, gravimetrice și electrometrice asupra unor perimetre de minerale utile

  1. Bondar, C., Iordache, G., 2016, Sediment transport on the Romanian section of the Danube River, Geo-Eco-Marina, Number 22, pp. 29-49
  2. Dudu, A., Moroșanu, I., Sava, C.S., Iordache, G., Avram, C., Anghel, S., 2017, CO2 geological storage possibilities in Histria Depression – Black Sea (Romania), Geo-Eco-Marina, Number 23, pp. 171-176
  3. Iordache, G., Bondar, C., Anghel, S., Malageanu, M., 2017, Morphological changes of the fluvial islets from the Danube River (Turcescu Islet – Cernavodă sector) between 1908 and 2016, Geo-Eco-Marina, Number 23, pp. 197-204
  4. Dudu, A., Sava, C.S., Iordache, G., Anghel, S., Paraschivoiu, M., Malageanu, M., Caraban, I., 2017, Geophysical study of a salt body for energy storage, Geo-Eco-Marina, Number 23, pp. 165-170

Proiectul: PN 19 20 05 01 – Investigații geofizice de mare detaliu pentru identificare, protejarea, și valorificarea patrimoniului arheologic submers, aflat sub impact antropic, în zona cuprinsă Cășărași și Sulina

Proiectul: PN 19 20 02 03 – Cercetări pentru evaluarea stării actuale a ecosistemelor acvatice deltaice pe baza indicatorilor specifici de mediu (hidro-morfologici, fizico-chimici și biologici) și cartarea modificărilor plan-spațiale a zonelor umede în puncte cheie din cuprinsul arealelor deltaice

Proiectul: PN 19 20 02 04 – Dezvoltarea unui management intergrat pentru zonele pilot din sectorul românesc al Dunării, influențate de schimbările antropice și schimbările climatice, prin aplicarea unor metodologii complexe de investigare (geofizice, teledetecție, sedimentologice, morfologice, biologice)

Proiectul: PN 19 20 04 01 – Cercetări mutidisciplinare privind efectele produse de intervențiile antropice asupra Deltei Dunării și zonei litorale și posibilități de reabilitare a mediului înconjurător

Proiectul: PN 19 20 04 02 – Cercetări geologice, geochimice și sedimentologice pentru evaluarea influenței factorilor naturali și antropici asupra calității apei, faunei bentale și distribuției sedimentelor din lacurile litorale, în vederea gestionării durabile a resurseor lor natural

Pin It on Pinterest