Personal

Marius Bogdan Barbu este inginer geofizician cu experiență în utilizarea echipamentelor: magnetometre marine Geometrics G-882, magnetometre terestre Geometrics G-856, sonar cu scanare laterală Klein System 3900, detector de metale JW Fisher, sistem de carotare prin percuție Cobra TT, susceptibilimetru Bartington MS-2, ecosondă mono-fascicul și sistem GPS Trimble. De asemenea, are experiență în procesarea datelor GNSS (Global Navigation Satellite System), magnetometrice și acustice. A lucrat în proiecte legate de investigarea geofizică a patrimoniului cultural, de cartare a mediului marin și de investigare a regimului geodinamic din zona costieră.

În prezent, este implicat în proiectele din Programul NUCLEU, precum proiectul PN 19-20-02-02 în cadrul căruia participă în expediții pentru achiziția datelor geofizice și geologice, cât și în procesarea și analizarea acestora. De asemenea, participă în expediții din cadrul proiectului PN 19-20-01-01 pentru cartarea habitatelor marine.

  • Dimitriu, R.G., Barbu, M.B., Stanciu, I.M., Dobrev, N., Dumitru, P.D. (2017). First results on the Western Black Sea coastal geodynamics resulted from GeoPontica permanent GNSS stations network data processing: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, Conference Proceedings, Volume 17, Issue 11, pp. 149 – 157, https://doi.org/10.5593/sgem2017/11
  • Dimitriu, R.G., Shtirkov, I., Barbu, M.B. (2017). UXO search off Burgas: a high resolution marine magnetic survey prior to the start of the second phase harbor’s expansion: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, Conference Proceedings, Volume 17, Issue 14, pp. 475 – 482, https://doi.org/10.5593/sgem2017/14
  • Dimitriu, R.G., Nutu, G., Päffgen, B.I., Popa, A., Barbu, M.B., Pflederer, T., Fiederling, M. (2017). High Resolution Geophysical Investigation Of „Gura Portița-A” Ancient Ship Wreck Site And Surroundings (Nearshore Northern Romanian Littoral): 9th Congress of the Balkan Geophysical Society, Antalya, Turkey November 05 – 09, 2017, Proceeding Volume, 5 pp., DOI: 10.3997/2214-4609.201702620, https://earthdoc.eage.org/publication/publicationdetails/?publication=90683
  • Dimitriu, R.G., Barbu, M.B., Radu, O., Stanciu, I.M., Roșca, V. (2019). Marine geophysical investigations to assess the safety of the Romanian maritime space. Case study: Midia harbor offshore. 19th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE SGEM 2019, Conference proceedings, volume 19, Issue 1.1, pp. 873 – 881, https://doi.org/10.5593/sgem2019/1.1, prezentată în cadrul conferinței internaționale SGEM 2019, de la Albena, Bulgaria
  • Dimitriu, R.G., Dobrinescu,C., Nuțu, G., Caraivan, G., Barbu, M.B., Bodolică, V. (2019). New steps towards revealing the true extension of the submarine cultural heritage off Romanian coast. European Advanced Materials Congress, Analytical Methods & Spectroscopy, Symposium on Archeology & Cultural Herritage, 11 – 14 August 2019, Proceedings and Abstracts Book, ISBN: 978-91-88252-20-3, Published in Sweden, DOI: 105185/eamc2019, prezentată în cadrul conferinței internaționale EAMC 2019, din Stockholm, Suedia

PN 19-20-02-02 – Studiul regimului geodynamic din Dobrogea, al influenţei acestuia asupra modificărilor paleogeografice produse în zona costieră a Mării Negre, inclusiv Delta Dunării, precum şi asupra prezenţei şi a activităţilor umane / The study of the geodynamic regime on Dobrogea, of its influence on the paleo-geographical changes produced in the Black Sea coastal area, including the Danube Delta, as well as on the presence and human activities

PN 19-20-01-01 – Elaborarea hărţilor naționale tematice (geologice/geofizice/biologice) scara 1:50.000 ale platoului continental românesc al Mării Negre / Elaboration of the thematic national maps (geological/geophysical/biological) at the scale 1:50.000 on the continental shelf of the Black Sea

Implementarea unui instrument de investigare geofizică și monitoring a securității spațiului maritim român: MAR-S, PN-III-P2-2.1-PED-2016; Contract nr. 217PED/09.01.2017 / Implementation of an instrument for geophysical investigation and monitoring of the Romanian Maritime Space Security: MAR-S, PN-III-P2-2.1-PED-2016; Financing Agreement no. 217PED/09.01.2017

Cercetare de excelență în sisteme fluviu-deltă-mare pentru evidențierea schimbărilor climatice la nivel regional şi global – FLUVIMAR; Contract Nr. 8PFE/16.10.2018 / Research of excellence in the river-delta-sea systems, aiming to highlight regional and global climate change – FLUVIMAR; Financing Agreement no. 8PFE/16.10.2018

Danubius RI Support – DANS

Multipath & Interference Error Mitigation Techniques for Future Maritime e-NAV Services: MARGOT, ESA Contract 4000122714/17 / NL / MM / ec

Pin It on Pinterest