Personal

Dr. Ing. Radu DIMITRIU, CSII

Colectiv Gravimetrie-magnetometrie

Radu Dimitriu deține o vastă experiență în domeniul geofizicii aplicate, dobândită și demonstrată în numeroasele proiecte de cercetare științifică și contracte comerciale coordonate pentru investigare complexă geofizică, geologică și geo-ecologică a domeniilor maritim, deltaic-fluvial, lacustru și terestru. Are expertiză în aplicarea sistematică a metodelor gravimetrică și magnetometrică pentru cartare, editare a hărților tematice la scări diferite, pentru descifrarea și modelarea geofizică atât a structurii geologice adânci, cât și a celei de suprafață. De asemenea, deține expertiză în achiziția geo-datelor, validarea, organizarea în baze de date de tip DPA și valorificarea superioară a acestora. Are preocupări constante în studiul regimului geodinamic al Dobrogei și evidențierea deformărilor crustale care afectează zona de coastă și Delta Dunării.

Susține constant diversificarea continuă a paletei de instrumente de cercetare prin introducerea în practica curentă a noi metode de investigare: investigarea electromagnetică pentru detectarea metalelor și a obiectelor conductoare, probarea continuă a stivelor sedimentare cu ajutorul carotierului cu percuție, măsurarea in situ și în laborator a susceptibilității magnetice a solului, rocilor, carotelor, artefactelor și altor materiale, magnetometria și gradientometria magnetică marină, terestră și aeropurtată de vectori UAV.

  • Starostenko, V., Buryanov, V., Makarenko, I., Rusakov, O., Stephenson, R., Nikishin, A., Georgiev, G., Gerasimov, M., Dimitriu, R., Legostaeva, O., Pchelarov, , Sava, C., 2004, Topography of the crust-mantle boundary beneath the Black Sea basin: Tectonophysics, 381, 1-4, 211-233
  • Papanikolaou, D., Barghathi, H., Dabovski, C., Dimitriu, R.G., El-Hawat, A., Ioane, D., Kranis, H., Obeidi, A., Oaie, G., Seghedi, A., Zagorchev, I., 2004, Transect VII: East European Craton – Scythian Platform – Dobrogea – Balkanides – Rhodope Massif – Hellenides – East Mediterranean – Cyrenaica. in Cavazza, W., Roure, F.M., Spakman, W., Stampfli, G.M., Ziegler, P.A., (eds.), 2004, The TRANSMED Atlas: The Mediterranean Region from Crust to Mantle, Springer, 141 pp. & CD ROM
  • Dimitriu, R.G., 2012, Geodynamic and hydro-geological constraints regarding the extension of the prospective archaeo-cultural area within the northern Romanian coastal zone: Quaternary International, v. 261, p. 32-42; DOI: 10.1016/j.quaint.2010.03.001
  • Dimitriu, R.G., Oaie, G., Ranguelov, B., Radichev, R., 2016, Maps of the gravity and magnetic anomalies for the Western Black Sea continental margin (Romanian-Bulgarian sector): 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2016, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, SGEM2016 Conference Proceedings, 1, 3, 537-544, ISBN 978-619-7105-57-5 / ISSN 1314-2704, DOI: 10.13140/RG.2.1.1401.2405
  • Dimitriu, R.G., Stanciu, I.M., Barbu, M.-B., Dobrev, N., Dumitru, P.D., 2017, First results on the western Black Sea coastal geodynamics resulted from GeoPontica permanent GNSS stations network data processing: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2017, Conference Proceedings, 17, 11, 149-158, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2017/11/S01.019
  • Studiul regimului geodinamic din Dobrogea, al influenței acestuia asupra modificărilor paleogeografice produse în zona costieră a Mării Negre, inclusiv delta Dunării, precum și asupra prezenței și activităților umane, Proiect Nucleu (2019-2022)
  • Multipath & Interference Error Mitigation Techniques for Future Maritime e-NAV Sevices – MARGOT, Proiect ESA (2018-2020)
  • Implementation of a geophysical investigation and monitoring tool of the Romanian maritime space security, MAR-S, Proiect PN III (2017-2018)
  • Western Black Sea Underwater Cultural Tourist Routes, co-funded by European Commission, DG -MARE, EASME & EMFF (2017-2018)
  • Set-up and implementation of core components of a regional Black Sea early-warning system for marine geohazards of risk for the Romanian-Bulgarian coastal area – MARINEOHAZARD, Ro-Bg CBC Project (2010-2013)

Pin It on Pinterest