Personal

Dr. Sorin ANGHEL, CSII - Șef colectiv

Colectiv Geofizică ambientală și geoarheologie

Sorin Anghel este geofizician cu experiență în investigarea geofizică  a poluării acviferelor cu contaminanți anorganici, explorarea nondistructivă a siturilor arheologice pe uscat și în zone submerse, stocarea geologică a dioxidului de carbon, identificarea și localizarea obiectelor îngropate (conducte, cabluri, ziduri, etc), evaluarea resurselor minerale din cariere, precum și realizarea de măsurători batimetrice  pe lacuri și râuri, pentru determinarea depozitelor de aluviuni.

În prezent, coordonează un proiect in cadrul Programului Nucleu GEOBIOECOMAR (Investigații geofizice de mare detaliu pentru identificare, protejarea, și valorificarea patrimoniului arheologic submers, aflat sub impact antropic, în zona cuprinsă Călărași și Sulina) și un proiect international ACT ALIGN-CCUS (Accelerarea creșterii industriale cu emisii reduse de carbon prin captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon) finanțat de UEFISCDI și cofinanțat de Comisia Europeana in cadrul programului ORIZONT 2020.

  • Anghel S.,2008, Cercetări magnetometrice in zona de contaminare cu hidrocarburi și ape reziduale din arealul rafinăriei”Vega”, Geoecomarina 14-Supliment1-Sesiune anuală de comunicări pag.159-162Ioane D.,
  • Anghel S., Dudu A., 2009.”Magnetic Prospection of a Tumulus in the Ancient HistriaNecopolis. “GeoEcoMarina 15:161-165
  • Anghel S., 2011, A magnetic Survey at Argamum Necropolis- Proceedings of the Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems (SAGEEP 2011 – Environmental and Engineering Geophysical Society-USA)
  • Anghel S., Sava C.S.,Dudu A.,2013, Methodology for evaluating tehnical risk and monitoring selection for CO2 geological storage Oltenia region, Energy Procedia 37(2013) pag4006-4014-(GHGT) 2012
  • Mors E., Terwel B.W., Daamen D.D.I., Reiner D., M., Schumann D., Anghel S., Boulouta I., Cismaru D.M., Constantin C., Jager C. C.H., Dudu A., Esken A., Falup O.C., Firth R.M., Gemeni V., Hendriks C., Ivan L., Koukouzas N., Markos A., Naess R., Pietzner K., Samoila R.I., Sava C.S., Stephenson M.H., Tomescu C.E., Torvatn H.Y., Tvedt S.D., Vallentin D., West J.M., Ziogou F., 2013 “A comparison of techniques used to collect informed public opinionsabout CCS: Opinion quality after focus group discussions versusinformation-choice questionnaires” International Journal of Greenhouse Gas Control 18 (2013) pag.256–263;

1,Proiectul: PN 19 20 05 01 – Investigații geofizice de mare detaliu pentru identificare, protejarea, și valorificarea patrimoniului arheologic submers, aflat sub impact antropic, în zona cuprinsă Cășărași și Sulina – Director de proiect

2.Proiect COFOUND –ACT- ERANET –PNIII (Cooperarea Europeană și Internațională – Subprogram 3.2 – Orizont 2020)- ACRONIM „ALIGN” -Accelerarea creșterii industriale cu emisiireduse de carbon prin captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon) – Contract nr:84/2017 – Director de proiect;

3.Proiectul „Cercetare de excelență în sisteme fluviu-delta-mare, pentru evidențierea schimbărilor  climatice la nivel regional și global- FLUVIMAR” finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin competiția Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională Programul 1 – Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare Planul National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada        2015-2020 (PNCDI III).- Termen de executie:oct.2108-2020- Participant

4.Proiect HORIZON 2020 – ACRONIM „ENOS” – Grant agreement NR:653718 H2020-LCE-2014-2015/H2020-LCE-2015 „ENabling Onshore CO2 Storage in Europe”; Ofiter de proiect

5.Proiect COFOUND –ACT- ERANET–PNIII (Cooperarea Europeană și Internațională – Subprogram 3.2 – Orizont 2020)- ACRONIM „ECOBASE” – Stabilirea avantajelor comerciale ale utilizarii co2 pentru eor in sud-estul europei – Contract nr:88/2017 – Responsabil tehnic;

6.PROJECT HORIZON 2020 – ACRONIM ’’STRATEGY CCUS’’Grant agreement ID: 837754, H2020-LC-SC3-2018-NZE-CC ’’ Strategic planning of regions and territories in europe for low-carbon energy and industry through CCUS’’- Participamt

Pin It on Pinterest