Proiecte

Studiu privind elaborarea programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a Mării Negre conform art. 13 al Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin (2008/56/CE)

Acronim:
Responsabil: Dr. Dan-Lucian Vasiliu, CS II
Coordonator: GeoEcoMar
Beneficiar: Ministerul Mediului
Durata: 4 luni
Data începerii: 16.02.2017
Data finalizării: 15.06.2017

Studiu privind elaborarea programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a Mării Negre conform art. 13 al Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin (2008/56/CE)

Acronim:

Descriere generală: Prezentul studiu, comandat de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor şi realizat de către GeoEcoMar, a vizat elaborarea programului național de măsuri pentru atingerea sau menținerea Stării Ecologice Bune (SEB) a apelor marine românești, parte a planului național de acțiune.

Una dintre obligațiile României, ca stat membru al Uniunii Europene, este implementarea Directivei Cadru ”Strategia pentru Mediul Marin” (2008/56/CE), al cărei scop este atingerea sau menținerea Stării Ecologice Bune (SEB) a mediului marin până în 2020. Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin (DCSM) a fost transpusă în legislația națională prin OUG 71/2010, adoptată prin Legea 6/2011 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin şi amendată prin Legea 205/2013 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin. În conformitate cu articolul 5 (alin. 3) din OUG 71/2010, autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să elaboreze şi să implementeze pentru apele marine românești un plan de acțiune care cuprinde cinci elemente, după cum urmează: evaluarea inițială a stării ecologice actuale a apelor marine românești şi a impactului de mediu al activităților umane asupra acestor ape, în conformitate cu prevederile art. 8 al DCSM; determinarea Stării Ecologice Bune (SEB) pentru apele marine, bazată pe descriptorii calitativi enumerați în anexa I a DCSM, în conformitate cu prevederile art. 9 (alin.1) al DCSM; stabilirea unui set de obiective de mediu şi de indicatori asociați, cu scopul de a concentra eforturile în vederea atingerii Stării Ecologice Bune (SEB) a mediului marin, în conformitate cu art. 10 alin. (1) al DCSM; elaborarea și punerea în aplicare a unui program de monitorizare în vederea evaluării continue şi a actualizării periodice a obiectivelor, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) al DCSM; elaborarea şi punerea în aplicare a unui program de măsuri destinat să asigure atingerea sau menținerea Stării Ecologice Bune (SEB), potrivit prevederilor art. 13 alin.1, respectiv alin.10 al DCSM;

  • Analiza legislației în vigoare, necesară pentru identificarea măsurilor existente și relevante pentru programul de măsuri destinat atingerii și menținerii Stării Ecologice Bune (SEB) a mediului marin;
  • Includerea rezultatelor proiectului „Technical and administrative support of the MSFD joint implementation in Bulgaria and Romania-Phase 2”, respectiv, a măsurilor comune sau coordonate România – Bulgaria, în scopul atingerii SEB în regiunea Marea Neagră;
  • Analiza economică a măsurilor propuse în planul de măsuri pentru atingerea și menținerea stării bune a mediului marin din perspectiva fezabilității și rentabilității lor economice;
  • Identificarea măsurilor noi necesare atingerii și menținerii SEB a mediului marin, ținând cont de rezultatele evaluării inițiale și de țintele de mediu propuse;
  • Elaborarea propunerii de plan național de măsuri, ținând cont de descriptorii din Anexa II a DCSM;
  • Includerea excepţiilor care nu permit atingerea sau menținerea Stării Ecologice Bune a mediului marin (art.14).

Parteneri:

Pin It on Pinterest