Proiecte

Black Sea CONNECT: Coordination of Marine and Maritime Research and Innovation in the Black Sea

Acronim: Black Sea CONNECT
Responsabil: Prof. Adrian Stănică, CS II
Coordonator: Middle East Technical University (METU-IMS)
Finanțator: Comisia Europeană
Schema de finanțare: H2020
Durata: 36 luni
Data începerii: 01.10.2019
Data finalizării: 30.09.2022

Black Sea CONNECT: Coordination of Marine and Maritime Research and Innovation in the Black Sea

Acronim: Black Sea CONNECT

Black Sea CONNECT este un proiect de cercetare și inovare creat pentru a promova o viziune comună asupra Mării Negre, ca o mare productivă, sănătoasă, rezistentă și durabilă. Proiectul are ca obiectiv schimbarea în bine a Mării Negre până în anul 2030. Inițiativa va contribui la conectarea mai profundă a societăților din țările riverane Mării Negre printr-o punte de noi cunoștințe, tehnologii și servicii. Inițiativa își propune să încurajeze dezvoltarea capacităților umane și a infrastructurilor din zonele costiere, marine și maritime, în vederea deblocării de oportunități pentru o ”creștere albastră” durabilă și ecologică în Marea Neagră.

  • PROIECTUL a va sprijini din punct de vedere științific, tehnic și logistic Inițiativa Black Sea Blue Growth; va coordona dezvoltarea și implementarea Agendei Strategice de Cercetare și Inovare la Marea Neagră (SRIA);
  • Agenda Strategică de Cercetare și Inovare la Marea Neagră și planul său de implementare vor ghida părțile interesate din mediul academic, agențiile de finanțare, industrie, politică și societate în direcția unei abordări comune provocărilor fundamentale de care se lovește Marea Neagră. Ele vor promova ”creșterea albastră” și prosperitatea economică în regiune, pentru a construi sisteme de sprijin și infrastructuri de cercetare novatoare.

Parteneri:

Organization of the Black Sea Economic Cooperation | BSEC, The Scientific and Technological Research Council of Turkey | TUBITAK Institutul Naționale de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie | GeoEcoMar Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” | INCDM Secretariat of the Black Sea University Network | BSUN Helmholtz-Zentrum Geesthacht Centre for Materials and Coastal Research | HZG also representing the German Marine Research Consortium, KDM, Institute of Oceanology - Bulgarian Academy of Sciences | IO-BAS, Ukrainian Scientific Centre of Ecology of Sea | UkrSCES North-West Institute of Management of the RANEPA NWIM | RANEPA P.P. Shirshov Institute of OceanologyOceanology of the Russian Academy of Sciences | SIO-RAS, Tiraspol State University | UST

Pin It on Pinterest