Proiecte

CCI Lakes: Climate Change Innitiative Lakes

Acronim: CCI Lakes
Responsabil: Dr. Albert Scrieciu, CS II
Coordonator: Collecte Localisation Satellites (CLS)
Finanțator: Agenția Spațială Europeană
Schema de finanțare: ESA - Programul Climate Change Initiative
Durata: 36 luni
Data începerii: 01.02.2019
Data finalizării: 31.01.2022

CCI Lakes: Climate Change Innitiative Lakes

Acronim: CCI Lakes

Proiectul CCI Lakes constă într-un studiu de evaluare  a cinci parametri (variabile) în lacuri din toată lumea și face parte din Inițiativa Agenției Europene Spațiale de studiere a schimbărilor climatice. Aceste variabile sunt : temperatura și nivelul apei, extinderea luciului de apă, acoperirea cu gheață și culoarea apei. Variabilele sunt obținute prin intermediul datelor obținute din  satelit, începând cu anii 1980 și până în prezent, și vor constitui cele mai extinse din punct de vedere temporal baze de date de acest fel. Primele seturi de variabile, obținute în cadrul proiectului, vor fi publicate in anul 2020 pentru un set de peste 250 de lacuri.

  • În acest proiect GeoEcoMar testează folosirea a trei dintre variabile – temperatura apei, extinderea și culoarea apei pentru a evalua efectul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor acvatice din Delta Dunării. Până în prezent, prin măsurătorile din teren, s-a constatat o creștere a temperaturii apei mai devreme în sezonul de primăvară și o creștere a temperaturii medii în sezonului de vară. Aceste creșteri pot fi mai accentuate în lacuri, care sunt mai expuse radiației solare incidente. Variațiile în temperatura și culoare apei reprezintă indicatori importanți privind sănătatea ecosistemelor acvatice și evoluția lor pe termen lung.

Parteneri:

Plymouth Marine Laboratory, University Of Reading, University of Stirling, LEGOS, CLS, SertIT– Franța; Consiglio Nazionale delle Ricerche, Brockman Consult, H2O Geomatics; GeoEcoMar, NORUT

Pin It on Pinterest