Proiecte

EMSO-Link: Implementation of the Strategy to Ensure the EMSO ERIC’s Long-term Sustainability

Acronim: EMSO-Link
Responsabil: Ing. Vlad Mihail Rădulescu, CS III
Coordonator: EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY SEAFLOORAND WATER COLUMN OBSERVATORY - EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM (EMSO ERIC)
Finanțator: Comisia Europeană
Schema de finanțare: H2020
Durata: 42 (36+6 luni)
Data începerii: 01.03.2017
Data finalizării: 31.08.2020

EMSO-Link: Implementation of the Strategy to Ensure the EMSO ERIC’s Long-term Sustainability

Acronim: EMSO-Link

Proiectul EMSO-Link a urmărit accelerarea și stabilirea regulilor și procedurilor de guvernanță ERS EMSO și a facilitat coordonarea construcției, operării, extinderii și întreținerii infrastructurii EMSO ERIC.

  • Consolidarea și extinderea calității de membru EMSO ERIC pentru optimizarea și includerea tuturor instituțiilor europene de tehnologie marină și de cercetare;
  • Trecerea la operațiuni coordonate ale nodurilor de infrastructură, interoperabilitate și standardizare, precum și creșterea capacității și sincronizarea finanțării nodurilor regionale;
  • Stimularea părților interesate (operatori marini, industrie, mediul academic, universități și experți în domeniul marin), prin implicarea activă într-o serie de campanii de sensibilizare;
  • Consolidarea relațiilor cu inițiativele similare și infrastructuri de cercetare complementare prin memorandumuri de înțelegere, aflate de asemenea în coordonare cu proiectul COOP + CE;
  • Consolidarea contribuției EMSO-ERIC la creșterea economică europeană și inovare, prin implementarea unei puternice platforme de inovare în domeniul tehnologiilor marine care servește și cooperează cu industria și IMM-urile;

Parteneri:

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV), INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (CNRS), NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL (NERC), HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH (HCMR), INNOVA SRL (INNOVA SRL), MARINE INSTITUTE (MI), UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC), INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ - GeoEcoMar, INSTITUTO PORTUGUES DO MAR E DA ATMOSFERA IP (IPMA)

Pin It on Pinterest