Proiecte

Contract Green Jobs in the Blue Economy – A Bottom Up Approach

Acronim:
Responsabil: Dr. Dan-Lucian Vasiliu, CS II
Coordonator: Eunomia Research & Consulting Ltd
Finanțator: Comisia Europeană – Direcția Generală Mediu (DG Env)
Durata: 14 luni
Data începerii: 01.09.2015
Data finalizării: 31.10.2016

Contract Green Jobs in the Blue Economy – A Bottom Up Approach

Acronim:

Printr-o abordare de tip bottom-up, proiectul s-a adresat părților interesate locale angajate în diferite sectoare ale economiei maritime din toate mările regionale ale UE, cu scopul de a strânge exemple de ecologizare a funcționării afacerilor tradiționale sau exemple de demarare a noi afaceri ecologice. Această abordare a inclus chestionare și interviuri deschise adresate unor organisme și asociații din industrie, autorităților portuare, întreprinderilor mici și mijlocii, ONG-urilor etc. Aceste acțiuni au vizat însușirea experiențelor obținute în urma unor exemple de succes, în vederea creării unui portofoliu cu informații relevante pentru reproducerea exemplelor de succes în altă parte a UE, cât și pentru învățarea din exemple nereușite (înțelegerea/cunoașterea factorilor ce au condus la eșecul acestora). Pentru a crește relevanța rezultatului pentru implementarea MSFD, exemplele identificate au fost caracterizate în funcție de tipul de presiune de mediu pe care îl abordează – presiunea generată de pescuit, de prezența deșeurilor marine, de modificările condițiilor hidrografice,  de poluare sau zgomot etc. Plecând de la aceste informații, proiectul a identificat modalitățile prin care politicile la nivel regional, național și ale UE ar putea permite și sprijini astfel de activități. Obiectivul principal a fost acela de a explora cunoștințele și experiența deținută de actorii economici implicați, pentru a face ”economia albastră” mai ecologică într-un mod profitabil, fie prin introducerea de produse inovatoare, fie prin schimbarea modului în care operatorii economici își desfășoară activitatea în diferitele sectoare maritime.

  • Evaluarea inițiativelor actorilor economici, atât a celor existente, cât și a celor planificate sau eșuate, relevante pentru ecologizarea ”economiei albastre”;
  • Informarea Comisiei Europene asupra acestor inițiative și sprijinirea acesteia în a continua aceste inițiative, în cazurile în care acțiunile la nivelul UE pot sprijini eforturile locale;
  • Furnizarea de informații despre modul în care sectoarele maritime pot deveni mai prietenoase cu mediul și ce actori ar putea fi implicați la nivel local;

Parteneri:

Institute for Water of the Republic of Slovenia; Coastal Research and Planning Institute, Klaipeda University; GeoEcoMar

Pin It on Pinterest