Proiecte

Interfață îmbunătățită pentru vehicule operate de la distanță pentru studii de muniție (EROVMUS)

Acronim: EROVMUS
Responsabil: Dr. Dan-Lucian Vasiliu, CS II
Coordonator: Institute of Oceanology of the Polish Academy of Science
Beneficiar: GeoEcoMar
Finanțator: Programul 3 - Cooperarea Europeană și Internațională, Subprogramul 3.2 - Orizont 2020
Schema de finanțare: UEFISCDI prin Programul 3 - Cooperarea Europeană și Internațională, Subprogramul 3.2 - Orizont 2020
Durata: 31 luni
Data începerii: 01.06.2022
Data finalizării: 31.12.2024

Interfață îmbunătățită pentru vehicule operate de la distanță pentru studii de muniție (EROVMUS)

Acronim: EROVMUS

Proiectul EROVMUS își propune să creeze o interfață îmbunătățită pentru piloții ROV (vehicul operat de la distanță), pentru a permite efectuarea de lansări facile și eficiente de servicii ROV în misiuni legate de identificarea/localizarea munițiilor subacvatice neexplodate eșuate pe fundul mării. Aceasta va include atât crearea unei platforme multioperaționale echipată cu o serie de senzori, cât și soluții pentru îmbunătățirea software. Activitățile propuse sunt legate de îmbunătățirea navigației, introducerea de rutine de identificare autonome, precum și de tehnologii performante de preluare a imaginilor. Informațiile obținute de la mai mulți senzori vor fi suprapuse pentru a produce un echivalent al afișajului principal standard (Heads UP (HUD) pentru pilot, reducând numărul de afișaje, ceea ce este necesar pentru o operare eficientă. În plus, vor fi analizate soluții pentru implementarea tehnologiei de realitate virtuală (VR), care permit utilizarea afișajelor virtuale și combinarea imaginilor de la mai multe camere video, pentru a crea un singur afișaj virtual mare pentru îmbunătățirea identificării muniției. Proiectul va dezvolta, testa și optimiza o gamă de instrumente și va aborda interoperabilitatea acestora cu mai multe modele și mărci de ROV-uri existente. Acest lucru va crea o potențială gamă de produse care ar putea fi implementate și de alți producători de echipamente ROV.

Rezultatul proiectului are un potențial atât pentru îmbunătățirea stadiului tehnicii actuale, cât și pentru crearea de noi locuri de muncă și îmbunătățirea competitivității europene in sectorul tehnologiei subacvatice.

 

Scopul proiectului este de a eficientiza misiunile ROV în zonele afectate de munițe eșuată, prin optimizarea interfeței de operare pentru piloții ROV. Aceasta include atât soluții software, cât și hardware care integrează informații de la mai mulți senzori într-o singură vizualizare și oferă capacitate de procesare a imaginilor online, pentru a permite piloților ROV să identifice muniția și starea acesteia în timp real.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea unei noi platforme multisenzori pentru operațiunile ROV în zonele cu muniție eșuată, prin combinarea imaginilor produse de sonarul de scanare circular, cel frontal și de la multiplele camere video cu o corecție în timp real a imaginii, precum și iluminare non-coaxială;
  2. Furnizarea unei imagini combinate a datelor de navigație cu țintele din inspecția acustică, ca realitate augmentată pentru pilotul ROV;
  3. Dezvoltarea unui mediu de realitate virtuală pentru pilotul ROV, în care să fie disponibilă utilizarea tuturor echipamentelor multisenzori, fără o matrice mare de afișare;
  4. Dezvoltarea algoritmilor de control hibrid pentru controlul ROV pe baza modelelor fizice rezultate din datele de la senzori și îmbunătățit cu modele de tip „cutie neagră” parametrizate prin învățarea din date istorice.

 

    ...

Parteneri:

OceanTech Poland Sp. z o.o. dotOcean Clausthal University of Technology, CUTEC Q.VITEC GmbH Development Flanders Marine Institute Marine Robotics Centre Port of Oostende

Pin It on Pinterest