Proiecte

PN23300102 – Dezvoltarea şi tehnologizarea metodelor de evaluare, monitoring şi de combatere a poluării cu obiecte și particule plastice din zona costieră şi de şelf a Mării Negre

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Dr. Ing. Iulian Pojar, CSIII
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu

PN23300102 – Dezvoltarea şi tehnologizarea metodelor de evaluare, monitoring şi de combatere a poluării cu obiecte și particule plastice din zona costieră şi de şelf a Mării Negre

Acronim: GEOMARDIGITAL

Cantitatea de microplastice din natură este în continuă creștere, cu toate că producția anuală de obiecte din plastic a scăzut în ultimii ani pe fondul conștientizării efectelor schimbărilor climatice. Acest fapt este cauzat de cantitățile ridicate de deșeuri aflate deja în mediul natural terestru sau acvatic, precum și de numeroasele depozite stocate neconform standardelor, care, prin dezagregare și sub infleunța factorilor naturali,  generează particule micro și nanoplastice. Textura polimerilor plastici permite înmagazinarea altor poluanți toxici (metale grele, POP, PAH etc.), concentrațiile acestora crescând cu atât mai mult cu cât aceste obiecte rămân timp îndelungat în natură.

Ingestia microplasticelor de către speciile acvatice și terestre a fost indicată ca unul dintre factorii care modifică patologia diverselor organe, fiind semnalate, de exemplu, modificări la nivelul gradului de absorbție de lipidelor sau dereglarea sistemului reproductiv. Cu toate că studiile medicale privind impactul microplasticelor asupra viețuitoarelor, în special al mamiferelor, sunt în stadiu preliminar, este clar că celelalte tipuri de poluanți înmagazinați în textura polimerică au un rol nociv.

În condițiile în caree, în ultimii ani, s-a demonstrat prezența microplasticelor în cantități ridicate în toate tipurile de probe – apă, sediment și faună, se consideră necesară existența unui proiect de monitoring privind variația concentrațiilor de macro şi microplastice în zone cheie, precum și monitorizarea unor specii acvatice importante din punct de vedere economic. Primă componentă a proiectului vizează monitorizarea poluării cu obiecte și particule plastice din zonele cheie din arealul costier și de șelf românesc, zone destinate turismului, porturilor comerciale, pisciculturii marine, fiind, de asemenea, luate în considerare zone protejate din cadrul zonei costiere a Rezervației Biosferei Delta Dunării, arealul șelfului, precum și alte locații unde au fost și vor fi identificate concentrații îngrijorătoare de deșeuri.

A doua componentă al acestui proiect reprezintă dezvoltarea şi tehnologizarea diferitelor metode de identificare sau colectare a plasticelor, în funcție de mărime, din diverse medii naturale. Necesitatea eliminării obiectelor plastice din mediul acvatic este cu atât mai  importantă cu cât aceste obiecte au capacitatea de a absorbi poluanți, pe care îi transferă în lanțul trofic prin ingestie. Printre exemplele de tehnologii ce vor fi propuse și dezvoltate în cadrul acestui proiect se enumeră dispozitive de colectat macro și microplastice din sedimente uscate de plajă şi sonar de tip CHIRP dedicat identificării obiectelor artificiale acumulate la nivelul substratului.

  • Investigarea mediilor costiere terestre şi acvatice, în vederea cunoașterii geo-ecologice aprofundate;
  • Evidențierea de noi resurse marine (biologice) în legătură cu gradul de poluare (obiecte şi particule plastice);
  • Propunerea de măsuri și tehnologii necesare protejării mediilor acvatice, în vederea îmbunătățirii calității acestora;
  • Aplicații în domeniul hazardurilor naturale marine și corelarea cu rețelele de supraveghere a mediului marin cu cele internaționale;
  • Creșterea competitivității și capacității instituționale;
  • Dezvoltarea cercetării bazate pe cunoaștere;
  • Menținerea resurselor umane calificate și specializate în domeniul cercetării prin angajarea și plata corectă, precum și sprijinirea cercetătorilor în dezvoltarea activități de expertiză, precum și aplicarea cunoștințelor acumulate;
  • Propunerea de soluții fezabile, eficiente, sustenabile și ecologice, ca răspuns la problemele de mediu de interes actual.

Parteneri:

Pin It on Pinterest