Proiecte

PN23300201 – Cercetări aplicative în structuri sedimentare recente de tip deltaic în vederea evidențierii/parametrizării acumulărilor de resurse minerale/energetice marine

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Dr. Ing. Gabriel Ion, CS I
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 de luni

PN23300201 – Cercetări aplicative în structuri sedimentare recente de tip deltaic în vederea evidențierii/parametrizării acumulărilor de resurse minerale/energetice marine

Acronim: GEOMARDIGITAL

Proiectul „Cercetări aplicative în structuri sedimentare recente de tip deltaic, în vederea evidențierii/parametrizării acumulărilor de resurse minerale/energetice marine” urmărește implementarea celor mai noi tehnologii de investigare in situ și de laborator, precum și de procesare a informațiilor obținute, pentru investigarea domeniului marin, în scopul dezvoltării și diversificării economiei albastre în România.

Până în prezent, în România, nu s-au efectuat cercetări marine aplicative de genul celor avute în vedere în prezentul proiect. În contextul european de stimulare a dezoltării economiilor albastre (în strânsă legătură cu domeniul marin), este de dorit ca România să promoveze acest tip de cercetări aplicative. Se are în vedere cercetarea aplicativă prin metode seismo-acustice de foarte înaltă rezoluție și metode geochimice, pentru identificarea și caracterizarea corpurilor submarine delatice, zone în care se pot acumula atât resurse minerale, cât și energetice neconveționale. Față de metodele seismice clasice folosite (în prospecțiunile industriale pentru hidrocarburi), rezoluția verticală avută în vedere a se obține este între 0.4  și 3m, față de 10-15m în cazul metodelor clasice. Având în vedere capacitatea mare de rezoluție a metodelor care vor folosite, apreciem că se vor descoperi structuri sedimentare recente, de mică adâncime și grosime, capabile de a găzdui acumulări de substanțe minerale (minerale grele-placers și/sau metan biogen neconvențional.

  • Identificarea principalelor paleocursuri de apă , inclusiv actualul fluviu Dunărea, care au format în zona șelfului de NV la Marea Neagră conuri aluviale și delte submarine, corpuri sedimentare capabile să găzduiască acumulări de substanțe minerale, inclusiv metan biogen, o resursă energetică neconvențională (metanul ca sursă energetică convențională este termogen, generat la adâncimi mari)
  • Caracterizarea geometrică și sedimentologică a acestor corpuri sedimentare submarine (extinderea și grosimea stratelor)
  • Identificarea și caracterizarea zonelor cu anomalii seismice specifice acumulărilor de gaze
  • Identificarea ivirilor de gaze la interfața apă/sedimente, ca indicator direct al existenței metanului biogen în sedimentele recente, de mică adâncime
  • Caracterizarea elementală șI izotopică a gazelor din sedimente (în principal a gazelor dizolvate în apa interstițială)
  • Realizarea unor modele geologice digitale a deltelor submarine identificate, care să permită eventual continuarea activităților de explorare pentru cuantificare rezervelor de metan biogen
  • Realizarea de hărți și secțiuni interpretative digitale, obiecte de tip GIS, atlase digitale care să caracterizeze cât mai complet rezultatele concrete obținute
  • Prezentarea rezultatelor cercetărilor științifice comunității științifice naționale și internaționale, prin două ateliere de lucru, prezentări la conferințe internaționale de profil și publicarea a 2-3 articoloe științifice în reviste ISI/BDI
  • Cooperarea punctuală cu parteneri naționali și internaționali cu care INCD GeoEcoMar a avut sau are în derulare proiecte de cercetare, în vederea creșterii eficienței activității de cercetare și dezvoltare a cercetării științifice (realizarea de analize geochimice complexe, echipamente, etc.) și stabilirea de noi parteneriate de cercetare-inovare, inclusiv proiectarea de noi metode de investigare a mediului geologic marin

Parteneri:

Pin It on Pinterest