Proiecte

PN23300203 – Identificarea prin Investigații complexe a potențialelor amplasamente pentru sisteme de producere a Energiei Verzi Offshore (eoliană și valuri) – INEVO

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Ing. Vlad Mihail Rădulescu, CS III
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 de luni

PN23300203 – Identificarea prin Investigații complexe a potențialelor amplasamente pentru sisteme de producere a Energiei Verzi Offshore (eoliană și valuri) – INEVO

Acronim: GEOMARDIGITAL

Proiectul propus vine în întâmpinarea dezvoltării tehnologiilor economiei albastre, în concordanță cu directivele Uniunii Europene privitoare la prioritizarea implementării sistemelor de producere a energiei verzi, vizând reducerea dependenței de energiile convenționale cu impact negativ asupra ecosistemului planetar.  Litoralul românesc al Mării Negre prezintă un potențial cert în acest sens, atât din perspectiva dinamicii marine, cât și a celei eoliene, în prezent existând indicii certe pentru dezvoltarea acestuia în viitorul apropiat. În momentul actual nu sunt disponibile studii specifice privind evaluarea de amplasamente favorabile pentru wind/wave farming, de aici caracterul de noutate al proiectului propus.

Având ca obiectiv identificarea în baza datelor geologice, morfologice, geofizice, oceanografice și climatice a zonelor cu potențial optim pentru amplasarea sistemelor de conversie a energiei din surse regenerabile de energie, proiectul  va aprofunda analizele geologice și morfologice deja existente prin includerea de noi date obținute în acest sens pentru validarea potențialelor zone de interes. Planificarea și efectuarea de noi achiziții de date geofizice, geologice, oceanografice și meteorologice va include elaborarea unei metodologii inovative și integrative, cu eficientizare semnificativă a costurilor operaționale, beneficiind de utilizarea la nivel optim a infrastructurii EMSO-EUXINUS. Interpretările integrate ale datelor furnizate de proiect, incluzând hărți tematice geologice și morfologice, precum și modele oceanografice pentru zonele-țintă, se vor constitui în soluții la cheie pentru viitorii investitori.

  • Realizarea de studii specifice de evaluare a amplasamentelor offshore pentru producerea energiei regenerabile utilizând mișcarea valurilor și vântul în zona litoralului Mării Negre;
  • Determinarea parametrilor geologici de subasment marin, a zonelor de risc geologic (accidente tectonice, acumulări de gaze sub presiune), precum și a morfologiei de fund, considerând posibilele zone de excluziune. Vor fi determinate și evaluate variabilele geo-tectonice ale zonelor-țintă, indentificându-se sistemele de fisuri/fracturi, falii active geologic, precum și parametrii de seismicitate locală și regională.
  • Evaluarea curenților marini (viteza și direcția acestora), a parametrilor hidrodinamici ai valurilor, cu accent pe energia acestora, precum și analizarea vitezei și direcției vânturilor pentru zonele de interes.

Parteneri:

Pin It on Pinterest