Proiecte

PN23300301 – Sistem inovativ de gestiune a dinamicii litoralului românesc al Mării Negre prin integrarea de măsurători directe, modelare numerică și teledetecție pentru crearea ”Geamănului Digital” al Zonei Costiere a României

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Prof. Adrian Stănică, CS II
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 de luni

PN23300301 – Sistem inovativ de gestiune a dinamicii litoralului românesc al Mării Negre prin integrarea de măsurători directe, modelare numerică și teledetecție pentru crearea ”Geamănului Digital” al Zonei Costiere a României

Acronim: GEOMARDIGITAL

Proiectul propus va realiza primul ”Geamăn Digital” al zonei litorale românești prin integrarea de date de măsurători geomorfologice, de teledetecție și batimetrice, cu rezultatele analizelor sedimentologice de laborator și a modelărilor matematice într-o bază de date organizată pe principii Open Acces și FAIR, precum și vizualizarea intr-o instanță GIS, ce va fi pusă la dispoziția unei game largi de utilizatori finali.

Măsurătorile de teren privind geomorfologia zonei litorale vor fi coordonate cu recoltarea de date de teledetecție (sateliți, drone). Datele batimetrice noi vor fi integrate într-un nou grid necesar modelării numerice hidrodinamice pe litoralul românesc. Va fi realizat un sistem de integrare a tuturor acestor tipuri de date pentru colectarea, stocarea și accesarea lor în sistem FAIR. Baza de date, găzduită de un server dedicat, va permite crearea unui prim ”geamăn digital” dedicat zonelor de plajă românești, care să integreze conform politicilor Open Access și FAIR informațiile din măsurătorile directe, teledetecție și modelul numeric actualizat conform modificărilor semnificative ale țărmului românesc în urma intervențiilor directe de refacere. Astfel va fi creat un important instrument pentru identificarea și actualizarea zonelor predispuse la hazarde naturale marine de pe litoralul românesc, precum și a celor care permit dezvoltarea de activități ale Economiei Albastre. “Geamănul digital” al zonei litorale a României va pune la dispoziția unui spectru larg de utilizatori (cetățeni, antreprenori, oameni de știință și factori de decizie politică) informații privind dinamica zonei costiere, preponderent a țărmurilor joase (plaje), oferind un set inovativ de instrumente interactive și de vizualizare, util în scopuri informative, educative și de gestiune a zonei costiere.

  • Stabilirea unui plan de coordonare a măsurătorilor de teren privind geomorfologia zonei litorale (zonele de plaje – emerse și submerse) cu recoltarea de date de teledetecție (sateliți, drone).
  • Stabilirea unui nou Grid pentru modelarea numerică a hidrodinamicii pe litoralul românesc al Mării Negre, date fiind modificările semnificative ale morfologiei zonei costiere în partea de sud, după lucrările de refacere, extindere și supraînălțare a plajelor prin alimentare artificială.
  • Stabilirea unui sistem de integrare a datelor din măsurători cu cele din Modelul Numeric, prin crearea unei baze de date și metadate care să permită colectarea, stocarea și accesarea datelor în sistem FAIR.
  • Efectuarea de noi măsurători de teren sezoniere (geomorfologie, batimetrie și probare sedimentologică), pentru obținerea de date ”la zi” privind dinamica pe termen scurt a litoralului românesc al Mării Negre, inclusiv variațiile sezoniere pe anumite sectoare de plajă reprezentative.
  • Crearea unui prim ”geamăn digital” pentru Zona Costieră a României, dedicat zonelor de plajă, care să integreze conform politicilor Open Access și FAIR informațiile din măsurătorile directe, teledetecție și modelul numeric actualizat conform modificărilor semnificative ale țărmului românesc în urma intervențiilor directe de refacere.
  • Identificarea și actualizarea zonelor predispuse la hazarde naturale marine de pe litoralul românesc, precum și a celor care permit dezvoltarea de activități ale Economiei Albastre, ca părți integrante ale funcțiilor ”geamănului digital”.

Parteneri:

Pin It on Pinterest