Proiecte

PN23300401 – Monitorizarea și evaluarea ariilor naturale protejate din Geoparcurile UNESCO și Geoparcurile aspirante din România și dezvoltarea unei platforme tip Citizen Science

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Dr. Andrei Briceag, CSII
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 de luni

PN23300401 – Monitorizarea și evaluarea ariilor naturale protejate din Geoparcurile UNESCO și Geoparcurile aspirante din România și dezvoltarea unei platforme tip Citizen Science

Acronim: GEOMARDIGITAL

Scopul acestui proiect este creșterea responsabilității pentru protecția patrimoniului natural și cultural prin implicarea directă a publicului larg în observațiile științifice. În cadrul proiectului, se va realiza monitorizarea rezervaţiilor naturale și evaluarea geositurilor și siturilor arheologice din România incluse în teritorii de dezvoltare durabilă – geoparcurile și caracterizarea stării de geoconservare și a amenințărilor antropice și naturale la adresa lor cu ajutorul unei platforme tip Citizen Science. Obiectivul general al proiectului este abordarea holistică a patrimoniului natural și cultural din Geoparcurile Internaționale UNESCO și Geoparcurile aspirante UNESCO din România cu implicarea directă a cetățenilor în geoconservare. Proiectul își propune dezvoltarea unor instrumente și produse pentru evaluarea presiunilor și amenințărilor la adresa patrimoniului natural și cultural din Geoparcuri, îmbogățirea bazei de cunoștințe asupra legăturii dintre mediul abiotic/biotic și obiceiurile și activitățile umane, pe baza unui inventar actualizat al patrimoniului cultural, dezvoltarea mijloacelor de monitorizare a relațiilor dintre mediul natural și elementele de patrimoniu cultural specific teritoriului, precum și a amenințărilor la adresa acestora. De asemenea, se urmărește crearea de instrumente și strategii dedicate comunicării științei, educație pentru patrimoniu, conștientizare asupra importanței patrimoniului natural și cultural și un mediu socio-economic prietenos cu valorile naturale și culturale, precum și dezvoltarea unei strategii pentru geoparcurile aspirante, bazată pe echilibrul dintre managementul naturii, protecția mediului și dezvoltarea economică, pe baza experienței și bunelor practici din geoparcurile UNESCO din România și din străinătate.

  • Abordarea holistică a patrimoniului natural și cultural din Geoparcurile Internaționale UNESCO și Geoparcurile aspirante UNESCO din România cu implicarea directă a cetățenilor în geoconservare. Obiectivul va fi atins prin folosirea cunoștintelor știintifice obținute prin tehnologii inovative de cercetare, pentru a fundamenta o strategie pe termen lung pentru un management echilibrat și holistic al patrimoniului natural și cultural al fiecărui teritoriu.

Acest obiectiv presupune:

  • Dezvoltarea unor instrumente și produse pentru evaluarea presiunilor și amenințărilor la adresa patrimoniului natural și cultural din geoparcuri. Aceste instrumente vor fi hărți ale resurselor (hărți geologice și hărți ale degradării peisajului) pentru dezvoltarea ecologică și a geoturismului.
  • Îmbogățirea bazei de cunoștințe în privința legăturii dintre mediul abiotic/biotic și obiceiurile și activitățile umane, în baza unui inventar actualizat al patrimoniului cultural. Acest inventar al patrimoniului cultural presupune realizarea unei strategii de geoconservare locală, adaptată la conservarea patrimoniului cultural (pentru Geoparcurile aspirante).
  • Dezvoltarea mijloacelor de monitorizare a relațiilor dintre mediul natural și elementele de patrimoniu cultural specific teritoriului, precum și a amenințărilor la adresa acestora prin realizarea unei platforme Citizen science operațională, care să coreleaze rezervațiile naturale și siturile geologice și arheologice cu amenințările și principalele riscuri la adresa acestora.
  • Crearea de instrumente și strategii dedicate comunicării științei și educație pentru patrimoniu, conștientizarea importanței patrimoniului natural și cultural și a unui mediu socio-economic prietenos cu valorile naturale și culturale. Aceste instrumente sunt: un website al proiectului, destinat publicului general și specializat, lucrări științifice publicate în reviste naționale și internaționale, școli de vară și ateliere de lucru, puncte de interpretare permanentă, trasee geoturistice în cadrul Geoparcurilor aspirante, o expoziție itinerantă privind patrimoniul Geoparcurilor, o conferință națională.
  • Dezvoltarea unei strategii pentru Geoparcurile aspirante, bazată pe o relație echilibrată între managementul naturii, protecția mediului și dezvoltarea economică, pe baza experienței și bunelor practici din Geoparcurile UNESCO din România și din străinătate. Aceasă strategie presupune o listă a zonelor supuse riscului și amenințărilor naturale și antropice, planuri concrete de acțiune, realizarea unui model ce include un set de criterii care trebuie urmate pentru un management integrativ și dinamic, care să conducă la o dezvoltare sustenabilă viitoare a fiecărui teritoriu.

Parteneri:

Pin It on Pinterest