Proiecte

PN23300404 – Dezvoltarea unei metodologii de monitorizare de mediu pentru potențialele situri de stocare de CO2 din România

Acronim: GEOMARDIGITAL
Responsabil: Dr. Alexandra- Constanța Dudu, CSIII
Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Schema de finanțare: Programul Nucleu
Durata: 48 de luni

PN23300404 – Dezvoltarea unei metodologii de monitorizare de mediu pentru potențialele situri de stocare de CO2 din România

Acronim: GEOMARDIGITAL

În contextul pregătirii unui proiect CCS în România (pe uscat), proiectul de față își propune elaborarea unei metodologii inovatoare de monitorizare de mediu pentru potențialele proiecte de stocare geologică a CO2 de pe uscat. Această metodologie vine în sprijinul operatorilor de stocare care au obligația de a implementa monitorizarea în toate fazele proiectului de stocare în baza planului de monitorizare (obligatoriu conform Legii 114/2013 pentru stocarea geologică a CO2 în România), rezultat în urma analizei de risc. Metodologia inovatoare se va baza pe implementarea unor metode geofizice, geochimice și biologice de analiză a mediului pentru a pune în evidență eventuale scurgeri de CO2 din rezervorul de stocare. De asemenea, proiectul va demonstra fezabilitatea unor metode geofizice mai puțin utilizate pentru monitorizarea stocării geologice a CO2. Odată cu testarea metodologiei pe analogi naturali ai stocării geologice a CO2, zone cu emisii naturale de CO2 și rezervoare naturale de CO2, proiectul își propune să înțeleagă mecanismele care asigură integritatea unui sit de stocare, precum și mecanismele de migrare a CO2 spre suprafață. Rezultatele proiectului vor fi integrate într-o bază de date elaborată conform principiilor FAIR.

  • Elaborarea și dezvoltarea unei metodologii de monitorizare de mediu (geofizică și geochimică) pentru potențialele situri de stocare geologică a CO2 din România, de pe uscat. Pentru a atinge obiectivul major au fost identificate alte câteva obiective secundare:
  • fundamentarea unei soluții de monitorizare pentru siturile de stocare geologică a CO2;
  • validarea metodologiei propuse și a procedurilor pe situri cu emisii naturale de CO2 investigate anterior și pe rezervoare naturale;
  • analiza comparativă a unui sit cu emisii naturale de CO2 și a unui rezervor natural de CO2 pentru înțelegerea mecanismelor de scurgere la suprafață dintr-un rezervor de stocare;
  • elaborarea de proceduri specifice fiecărei metode de monitorizare;
  • elaborarea unui ghid cu cele mai bune practici pentru monitorizarea siturilor de stocare geologică a CO2;
  • analiza aspectelor legislative naționale legate de monitorizarea siturilor de stocare geologică a CO2;
  • analiza costurilor implementării metodologiei de monitorizare propuse;
  • elaborarea unei baze de date a proiectului conform principiilor FAIR;
  • diseminarea informaţiilor legate de stocarea geologică a CO2 și de monitorizarea siturilor in cadru academic si spre publicul general.

Parteneri:

Pin It on Pinterest