Proiecte

RISES-AM: Responses to coastal climate change: Innovative Strategies for high End Scenarios -Adaptation and Mitigation

Acronim: RISES-AM
Responsabil: Prof. Adrian Stănică, CS II
Coordonator: UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, BARCELONA
Finanțator: Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare
Schema de finanțare: FP7
Durata: 36 luni
Data începerii: 01.11.2013
Data finalizării: 31.10.2016

RISES-AM: Responses to coastal climate change: Innovative Strategies for high End Scenarios -Adaptation and Mitigation

Acronim: RISES-AM

Proiectul a vizat studierea impactului schimbărilor climatice asupra coastelor, în condițiile unor scenarii de tip RCP (Representative Concentration Pathways) referitoare la concentraţiile maxim admisibile ale gazelor de seră, ținând cont de schimbările survenite în utilizarea terenurilor şi SSP (Shared Socio-economic Pathways) și de evoluţia socio-economică a populaţiei în anumite condiţii de utilizare a resurselor. Proiectul s-a desfășurat în acord cu platforma adoptată de comunitatea ştiinţifică pentru studiul schimbărilor climatice. Printre studiile de caz abordate se află și coasta Deltei Dunării. Principalul obiectiv al proiectului a fost stabilirea unor strategii de adaptare la schimbările climatice, în funcție de caracteristicile zonelor de studiu.

Stabilirea opţiunilor de adaptare la schimbările climatice, a metodelor şi modelelor pentru analiza impactului scenariilor climatice;

  • Realizarea de proiecţii fizice la scară regională pentru creşterea nivelului mării, condiţii de furtună, creşterea nivelului mării ca urmare a acţiunii vântului, distribuţia valurilor în condiţiile scenariilor RCP analizate;
  • Evaluarea impactelor scenariilor luate în considerare, în condiţiile menţinerii activităţilor actuale pentru fiecare zonă de studiu;
  • Evaluarea impactelor scenariilor luate în considerare, în condiţiile unor strategii de adaptare, la diverse scări (globală, regional, locală) și pentru fiecare zonă de studiu;
  • Evaluarea consecințelor aplicării strategiilor de adaptare din punct de vedere socio-economic, la diverse scări (globală, regional, locală);

Parteneri:

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, Institut de Recerca y Tecnologia Agroalimentaries, Barcelona, University of Southampton, Stichting Deltares, Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, Natural Environment Research Council, Swindon, Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum fur Material und Kustenforschung GMBH, Stichting VU-VUMC, Amsterdamam, GCF – Global Climate Forum EV, Berlin, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici SCARL, Lecce, University of Sussex, Brighton

Pin It on Pinterest