Proiecte

Servicii de consultanță și expertiză tehnică în vederea Elaborării Strategiei Naționale privind gospodărirea integrată a zonei costiere și a Planului de Management Integrat al zonei costiere

Acronim: ICZM
Responsabil: Dr. Dan-Lucian Vasiliu, CS II
Coordonator: Dan-Lucian Vasiliu, CS I
Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Finanțator: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Durata: 9 luni
Data începerii: 09.03.2023
Data finalizării: 09.11.2023

Servicii de consultanță și expertiză tehnică în vederea Elaborării Strategiei Naționale privind gospodărirea integrată a zonei costiere și a Planului de Management Integrat al zonei costiere

Acronim: ICZM
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în vara anului 2022 procedura de achiziție de servicii de consultanță și expertiză tehnică în vederea Elaborării Strategiei Naționale privind gospodărirea integrată a zonei costiere și a Planului de Management Integrat al zonei costiere. Managementul integrat al zonei costiere (ICZM) este unul dintre cele mai cunoscute și aplicate instrumente politice și legislative pentru zonele de coastă, utilizat de factorii de decizie din întreaga lume și promovat de organizații internaționale precum Comisia Europeană (de exemplu, Recomandarea Consiliului privind Managementul Integrat al Zonelor de Coastă din 2002, Protocolul Convenției de la Barcelona privind Managementul Integrat al Zonelor de Coastă, ratificat de UE în 2010 și noua inițiativă a CE privind Planificarea Spațiului Maritim și Managementul Integrat al Zonelor Costiere din 2013).
 • INCD GeoEcoMar – Universitatea Ovidius au participat în asociere la procedura de achiziție, fiind declarați câștigători ai licitației. Propunerea tehnică cuprinde: abordarea și metodologia pentru prestarea serviciilor; planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul contractului; personalul propus și managementul realizării serviciilor; modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii de performanță; măsuri aplicabile de ofertant pe perioada contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă; informații cu privire la eventuale modificări ale operatorului economic ofertant; anexe (diagrama GANTT, documente experți cheie, documente experți non-cheie).

 

 

Obiectiv principal:

 • Elaborarea Strategiei Naționale privind gospodărirea integrată a zonei costiere și  a Planului Național de Management Integrat a Zonei Costiere.

Obiective specifice:

 • Identificarea instrumentelor pentru implementarea principiilor de management integrat al zonei costiere;
 • Identificarea rolului diferitelor părți implicate și a mecanismelor pentru coordonarea acestora;
 • Dezvoltarea planurilor strategice pentru zona costieră;
 • Dezvoltarea, modificarea, adaptarea sau păstrarea legislației naționale, a politicilor și programelor care se referă la zonele marine și terestre ale zonei costiere;
 • Stabilirea unui plan de implementare a strategiei și a unor seturi de indicatori calitativi privind evoluția stării zonei costiere;
 • Evidențierea aspectelor privind cooperarea internațională, în context transfrontalier sau la nivel regional;
 • Identificarea măsurilor pentru promovarea inițiativelor și participării publicului în problematica managementului integrat al zonei costiere și a resurselor acesteia;
 • Identificarea mecanismelor pentru asigurarea implementării complete și coordonate, precum și a aplicării politicilor și legislației comunitare;
 • Dezvoltarea sistemelor de monitorizare și diseminare a informațiilor privind zona costieră către public;
 • Sprijinirea implementării managementului integrat al zonei costiere prin programe de educație și instruire.

Parteneri:

Universitatea OVIDIUS din Constanța

Pin It on Pinterest