Proiecte

Contract ARCADIS: Technical and Administrative Support of the MSFD Joint Implementation in Bulgaria and Romania – Phase 2

Acronim:
Responsabil: Dr. Dan-Lucian Vasiliu, CS II
Coordonator: ARCADIS Belgium nv/sa
Finanțator: Comisia Europeană – Direcția Generală pentru Mediu (DG Env)
Durata: 12 luni
Data începerii: 15.01.2015
Data finalizării: 14.01.2016

Contract ARCADIS: Technical and Administrative Support of the MSFD Joint Implementation in Bulgaria and Romania – Phase 2

Acronim:
  • În decembrie 2013, UE a adoptat programul de lucru pentru Strategia comună de implementare (CSI WP) a MSFD pentru perioada 2014-2018. Strategia comună de implementare își propune, printre alte, să abordeze deficiențele și neajunsurile din prima fază în ceea ce privește coerența și comparabilitatea punerii ei în aplicare de către statele membre, în cadrul și între regiunile marine. Activitățile evidențiate pentru regiunea Mării Negre au fost: 1) revizuirea GES și a obiectivelor; 2) dezvoltarea unui program (comun) de monitorizare; 3) îmbunătățirea înțelegerii comune și a cunoștințelor științifice cu privire la unii descriptori specifici; 4) dezvoltarea instrumentelor pentru a facilita schimbul de informații, raportarea și participarea publicului; 5) dezvoltarea unui program de măsuri (coordonat); 6) îmbunătățirea legăturilor cu instrumentele existente și noi în temeiul altor directive; 7) luarea în considerare a rolului și implicării posibile a CCR, SEE și ICES.
  • În cadrul unei întâlniri organizate de Comisia Europeană pentru a discuta recomandările din rapoartele de evaluare prevăzute la articolul 12, axate pe nivel regional, România și Bulgaria au convenit să lucreze împreună pentru a îmbunătăți adecvarea și coerența implementării MSFD. Comisia a stabilit în 2014 că va fi nevoie de sprijin continuu pentru a face progrese semnificative în Marea Neagră. Bulgaria și România au convenit să înceapă cu revizuirea și dezvoltarea definițiilor coerente ale GES, ale obiectivelor de mediu și ale identificării indicatorilor comuni. De asemenea, cele două țâri membre UE au convenit să elaboreze programe coordonate de măsuri luând în considerare munca depusă în cadrul proiectului de sprijin (faza I) și în temeiul Convenției de la București, precum și să ia în considerare măsurile comune ori de câte ori este posibil.
  • Scopul contractului este de a sprijini Bulgaria și România în dezvoltarea de măsuri comune și/sau coordonate, care să fie luate în considerare în dezvoltarea programului lor de măsuri.
  • Consolidarea bazei informaționale pentru o implementare comună / coordonată mai coerentă și mai comparabilă a MSFD în Bulgaria și România;
  • Activități de consolidare a capacității în regiune, în vederea consolidării capacităților administrative și tehnice din Bulgaria și România pentru implementarea comună a MSFD.

Parteneri:

COWI; GeoEcoMar; Local Bulgarian Partner – Dr. Violoin Raykov

Pin It on Pinterest