Proiecte

Transportul și stocarea CO2 direct de pe o navă: soluții flexibile și eficiente pentru stocarea în partea de offshore a Europei

Acronim: CTS
Responsabil: Dr. Alexandra- Constanța Dudu, CSIII
Coordonator: NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE
Beneficiar: GeoEcoMar
Finanțator: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării - UEFISCDI & Comisia Europeană
Schema de finanțare: CETP ERANET COFUND
Durata: 21 de luni
Data începerii: 01.03.2024
Data finalizării: 28.11.2025

Transportul și stocarea CO2 direct de pe o navă: soluții flexibile și eficiente pentru stocarea în partea de offshore a Europei

Acronim: CTS

Recent, lanțul valoric al captării și stocării carbonului (CCS) a început să ia în considerare navele pentru injecție directă, nu doar pentru transport. Proiectul CTS va evalua potențialul global al acestei tehnologii pentru facilitarea stocării permanente a CO2, utilizând studii de caz din domeniul offshore pentru platoul continental norvegian, Marea Baltică, Marea Neagră și coasta atlantică a Portugaliei. CTS va studia impactul injectării directe de pe o navă asupra definirii clusterelor de captare și a instalațiilor de stocare prin dezvoltarea scenariilor CCS în patru regiuni offshore diferite din Europa. Eficiența scenariilor va fi analizată din perspectiva costului și a reducerii emisiilor de CO2 în comparație cu planurile și scenariile existente.

Unul dintre obiectivele proiectului este de a avansa în continuare tehnologia de injecție directă de pe nave împreună cu NEMO Maritime – partenerul industrial care dezvoltă una dintre astfel de soluții. Injecția direct de pe nave este o soluție flexibilă și cu costuri mai mici și poate ajuta la accelerarea stocării CO2, contribuind totodată la reducerea emisiilor înainte de 2030. CTS urmărește îmbunătățirea eficienței în materie de costuri și de-a lungul lanțului valoric; dezvoltarea de noi piețe, abordând mai bine nevoia emițătorilor mai mici; creșterea cunoștințelor în ceea ce privește LCA și TEA pentru lanțurile valorice din zonele selectate.

Prin utilizarea stocării offshore și prin construirea unei comunicări de încredere cu părțile interesate din locațiile geografice selectate, CTS își propune, de asemenea, să contribuie la consolidarea acceptării tehnologiilor CCUS.

Impactul și rezultatul principal al proiectului este de a oferi o tehnologie care va permite reducerea costurilor, reducerea conflictelor cu alte activități marine și creșterea flexibilității pentru începerea timpurie a injectării de CO2 în regiunile offshore, abordând astfel unele dintre problemele majore care pot împiedica desfășurarea CCS în Europa la o scară capabilă să ofere măsurile de atenuare necesare înainte de 2030.

Proiectul își propune să implice noi părți interesate din cele patru regiuni offshore vizate prin versatilitatea, flexibilitatea și eficiența costurilor injecției directe de CO2 de pe navă pentru stocarea permanentă. Rezultatul cheie este proiectarea unui lanț valoric CCUS complet, incluzând injecția directă de pe navă, cu implicarea părților interesate de-a lungul acesteia. Crearea unui design complet al lanțului valoric va promova implicarea părților interesate și va crea o platformă pentru evaluarea economică individuală pentru părțile interesate, oferindu-le un scenariu realist la care să adere.

Rezultatele proiectului vor contribui la creșterea lanțurilor valorice CCS nu numai prin folosirea avantajelor tehnologice ale injecției directe de pe nave, ci și prin reducerea pragului pentru emițători mai mici și prin deblocarea potențialului de stocare offshore în situri care vor deveni comerciale datorită investițiilor și operațiunilor mai reduse ale costurilor directe și operaționale generate de tehnologia de injecție directă de pe navă. În general, contribuția CTS este de a inventaria și localiza potențialii emițători, de a pregăti designul conceptual al lanțului valoric CCS, cu accent pe proiectarea navelor, a sondelor și siturilor de stocare.

 

 

Obiectivul principal al proiectului CTS este de a demonstra aplicabilitatea tehnico-economică a injecției directe de pe navă pentru a debloca potențialul pentru CCS al industriei prin creșterea flexibilității și versatilității lanțului valoric pentru CCS, reducerea costurilor și arătarea potențialului de stocare în patru regiuni: Marea Nordului, Marea Neagră, Marea Baltică și coasta atlantică a Portugaliei. Proiectul va contribui la accelerarea CCS în cadrul comunității europene și va permite industriei să-și atingă țintele pentru CCS care au fost prezentate de către Comisia Europeană în data de 16 Martie 2023, ca parte a „Regulamentul privind industria net-zero” (Net-Zero Industry Act).

Obiectivele secundare sunt:

  • Să proiecteze și să evalueze lanțurile valorice de CCS și să facă o compație între diferitele opțiuni de transport și stocare, inclusiv injecția directă de pe navă pentru stocarea offshore în regiunile definite.
  • Elaborarea criteriilor de identificare a celor mai potrivite condiții de-a lungul lanțului valoric CCS pentru aplicarea injecției directe în proiectele de stocare de CO2 offshore, în orice parte a lumii.
  • Stabilirea dialogului cu părțile interesate în vederea identificării provocărilor și factorilor care conduc la adoptarea tehnologiei de injecție directă de pe navă în regiunile selectate și determinarea punctelor slabe și a punctelor forte ale implementării tehnologiei în alte părți ale Europei.
  • Să avanseze către pilotarea și demonstrarea tehnologiei, în cel mai scurt timp posibil, în acord cu obiectivele europene de reducere a emisiilor de CO2 și de a permite stocarea CO2.

Parteneri:

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE (coordonator), UNIVERSIDADE DE EVORA, SHOGENERGY, Nemo Maritime AS, DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET, BREVIK ENGINEERING AS, WellPerform ApS

Pin It on Pinterest