Planul strategic de dezvoltare 2022 – 2027

Acest plan strategic de dezvoltare a fost alcătuit luând în considerare documentele strategice naţionale, europene şi internaţionale de dezvoltare pentru acest deceniu, considerat de către Organizaţia Naţiunilor Unite drept „Deceniul Oceanelor” (2020 – 2030).

Astfel, în ceea priveşte strategiile internaţionale şi europene, cea mai importantă este cea definită de către Comisia Europeană – Directoratul General pentru Cercetare – Inovare, prin Programul Cadru HORIZON EUROPE.

GeoEcoMar are un rol prioritar în punerea în practică a uneia dintre cele 5 misiuni: Misiunea pentru Oceane, Mări, Ape Costiere şi Interne (numită şi Misiunea „Restaurarea Oceanelor şi Apelor Noastre”, sau Mission Starfish 2030). Alături de aceasta, GeoEcoMar se regăseşte şi în Misiunea „Adaptarea la Modificările Climatice” şi la Misiunea privind Solurile Europei.

Alături de aceste Misiuni ale programului Horizon Europe sunt deosebit de relevante pentru activitatea GeoEcoMar la orizontul anului 2030 şi Pactul Green Deal, eforturile pentru dezvoltarea Economiei Circulare, a Economiei Verzi (cu accent pe Economia Albastră), precum şi politicile de creare a unei societăţi durabile, în care emisiile de carbon nete să fie zero (Carbon Net Zero Society).

Deosebit de importante sunt strategiile regionale, la crearea cărora GeoEcoMar a contribuit activ:

  • Agenda Strategică de Cercetare Inovare la Marea Neagră şi
  • Agenda Maritimă Comună a Mării Negre,

documente adoptate şi la nivel naţional în timpul Preşedinţiei României a Consiliului UE (2019), subprogramul Lighthouse Danube al Misiuniii pentru Oceane, Mări, Ape costiere şi Interne.

Pin It on Pinterest

Share This