Concurs pentru ocuparea unui post part-time de Asistent Cercetare / Asistent Manager cu specializarea Biologie Marina sau Geologie Marina, in cadrul proiectului H2020 DOORS – Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea

INCD GeoEcoMar, cu sediul in București, Str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sector 2,  organizează concurs pentru ocuparea unui post part-time de Asistent Cercetare / Asistent Manager cu specializarea Biologie Marină sau Geologie Marină, în cadrul proiectului H2020 DOORS...

Concurs angajare- post AC masterand, specialitatea geologie

GeoEcoMar scoate la concurs un post de AC masterand, specialitatea geologie. Postul este pe perioadă determinată, program de lucru cu fracțiune de normă, pentru activitatea de stocare geologică a CO2, Concursul va ave loc pe data de 11.01.2021, ora 10:00 la sediul...

Pin It on Pinterest