Personal

Ing. MSc. Alexandru PANIN, CS III

Departament DANUBIUS-RI

Alexandru Panin este inginer specializat în construcții hidrotehnice, cu o experiență de peste 20 de ani în:

 • management de contract pentru proiecte și studii de cercetare și consultanță
 • modelare hidraulică, măsurători în laborator și in situ;
 • protecția și managementul calității și al mediului;
 • familiarizat în detaliu cu normele legislative, politicile și strategiile naționale și europene în domeniul protecției mediului;
 • colaborare și muncă în echipă cu specialiști din unități de cercetare, proiectare, execuție în domeniile:
  • Inginerie costieră, managementului apei, calitatea apelor, depoluarea apei și solului, inginerie civilă, ingineria mediului.
  • Experiență în realizarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice și detaliilor de execuție pentru proiecte de infrastructură (portuară, rutieră), etc.;
  • Experiență în elaborarea rapoartelor de sinteză și analiză în cadrul unor studii de cercetare, proiectare, asistență tehnică, consultanță.

În prezent este implicat în dezvoltarea DANUBIUS-RI, proiect ESFRI (Centrul Internațional de Studii Avansate al Sistemelor Râu-Mare), parte a echipei GeoEcoMar ce lucrează la conceperea și construirea componentelor românești ale infrastructurii de cercetare.

 • HyQ – Studiu de fezabilitate pentru reabilitarea și extinderea rețelei de stații hidrometrice folosite în întreținerea condițiilor de navigație pe sectorul românesc de Dunăre
 • SF „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea cresterii adancimilor senalelor si bazinelor si a sigurantei navigatiei in Portul Constanta”
 • Master Plan – „Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor în bazinul hidrografic Crisuri” – partea de Lucrari hidrotehnice propuse
 • Studiu de fezabilitate privind imbunatatirea conditiilor de navigatie pe Dunare in Romania si Bulgaria”
 • DANUBIUS-PP – Preparatory Phase For The Pan-European Research Infrastructure DANUBIUS–RI “The International Centre For Advanced Studies On River-Sea Systems”, DG R&D – HORIZON 2020 – contract nr. 739562/2016
 • DANS – Proiect suport de management pentru crearea componentelor românești din cadrul proiectului pan-european de infrastructură distribuită DANUBIUS-RI (Centrul Internațional de Studii Avansate pentru sisteme Fluvii – Mări), PN, – contract nr. 4/2018

Pin It on Pinterest