Personal

Dr. Adrian TEACA, CSIII

Colectiv Biologie-Ecologie

Adrian Teacă are peste 19 ani de experiență în cercetarea biodiversității Mării Negre, în special ecologia habitatelor bentale. Deține un doctorat în ecologia și taxonomia comunităților bentale marine de pe substrat dur și are expertiză privind monitorizarea speciilor invazive, managementul ariilor protejate marine (conservarea habitatelor Natura 2000).

În calitate de expert în biodiversitate, a fost implicat în mai multe proiecte multidisciplinare finanțate de programul GEF/UNDP pentru Marea Neagră (2003 – 2006) și proiectele UE – ARCADIS, FP6 SESAME, FP7 HYPOX, HYDRALAB IV, FP 7 PERSEUS, CoCoNet, DG ENV MISIS, CBC HERAS, EMODnet (EuSeaMap – Lotul Habitate bentale marine Faza 2 și Faza 3), etc. A lucrat la evaluarea stării de mediu a habitatelor bentale din Marea Neagră și a participat la exercițiul internațional de intercalibrare privind metodologia și analiza taxonomică a macrozoobentosului (MISIS, EMBLAS). El a coordonat la nivel regional (Marea Neagră) activitatea privind stabilirea habitatelor bentale conform clasificării EUNIS (EMODnet – Lotul Habitate bentale marine). Cercetările sale sunt reflectate în peste 30 de publicații.

Are experiență în utilizarea tehnicilor de scufundare autonomă și în operarea vehiculelor subacvatice teleghidate (ROV).

  • Teacă, A., Mureșan M., Begun T., Popa A., Ion G., 2019. Marine benthic habitats within a physical disturbed site from the Romanian Coast of the Black Sea. Journal of Environmental Protection and Ecology 20, No 2, pag. 723-732.
  • Lenstra W.K., Hermans M., Séguret M.J.M., Witbaard R., Behrends T., Dijkstra N., van Helmonda N.A.G.M., Kraal P., Laan P., Rijkenberg MJA., Severmann S., Teacǎ A., Slomp C. P., 2019. The shelf-to-basin iron shuttle in the Black Sea revisited. Chemical Geology 511, pag. 314-341. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2018.10.024. IF 3.618
  • Teacă A., Begun T., Mureșan M., Vasiliu D., Ion G. 2019. Benthic habitats under the Danube’s plume influence on the Romanian Black Sea Shelf. XIX International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, Conference Proceedings Volume 19, Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems, Issue 3.1 Hydrology and water resources, marine and ocean ecosystems, pag. 675-682.
  • Begun T., Teaca A., Muresan M., Vasiliu D., Secrieru D., Pavel B., 2018. Environmental assessment of 2 MPAs from the Romanian Black Sea Coast. Journal of Environmental Protection and Ecology19, No 2, pag. 573-582.
  • Friedrich, J., Janssen, F., Aleynik, D., Bange, H. W., Boltacheva, N., Çagatay, M. N., Dale, A. W., Etiope, G., Erdem, Z., Geraga, M., Gilli, A., Gomoiu, M. T., Hall, P. O. J., Hansson, D., He, Y., Holtappels, M., Kirf, M. K., Kononets, M., Konovalov, S., Lichtschlag, A., Livingstone, D. M., Marinaro, G., Mazlumyan, S., Naeher, S., North, R. P., Papatheodorou, G., Pfannkuche, O., Prien, R., Rehder, G., Schubert, C. J., Soltwedel, T., Sommer, S., Stahl, H., Stanev, E. V., Teaca, A., Tengberg, A., Waldmann, C., Wehrli, B., and Wenzhöfer, F. 2014. Investigating hypoxia in aquatic environments: diverse approaches to addressing a complex phenomenon, Biogeosciences, 11, 1215-1259, doi:10.5194/bg-11-1215-2014. (IF 3,753), (autori in ordinea alfabetica).

Pin It on Pinterest